Tynnereds historia

Ett av de allra första hyreskontrakten från 1966

Familjebostäders område i Tynnered består av adresserna Grevegårdsvägen, Opalgatan och Bronsåldersgatan. Det byggdes under mitten av 1960- talet och är ett typiskt miljonprogramområde. Det byggdes med visionen att man i Sverige skulle bygga en miljon bostäder på väldigt kort tid med räta former och upprepningar. Området är uppdelat i två delar som i daglig mun kallas för röda och vita området baserat på husens färger. De stora ytorna på gårdarna gjordes bilfria och täcktes ofta med stora gräsytor, asfalt och betong.

Röda området, byggt 1965-1966

Adresserna Bronsåldersgatan, Opalgatan och del av Grevegårdsvägen, ritades av Arkitekterna Johan E. Tuvert på Ragndal och Tuvert Arkitektkontor.Husen är i rött tegel med balkongfronter av plåt, husen är i fyra våningar och huskropparna påminner om meanderslingor med grönområden runt omkring. De har inte förändrats varken till utseende eller innehåll, bara renoverats vid behov.

Vita området, byggt 1966-1967

Adresserna Grevegårdsvägen 2-194 byggdes i sämre skick än det röda området och redan i mitten av 1990-talet var det vita området i stort behov av renovering både in och utvändigt. Det fanns många brister, fönstren var dåliga och man hade hittat mögel på flera håll. Arkitektfirman Liljewall som ritat husen från början fick återigen uppdraget att rita om och förbättra inför renoveringen. Förändringen innebar bland annat att man bytte ut de ursprungliga ytterväggarna av sjösten mot dagens ljust målade betongskivor i gräddgult och persikofärg. Hyresgästerna fick möjlighet att vara med och påverka renoveringen och lägenheterna fick bland annat balkonger i solläge, nya tvättstugor och bra planlösningar.

Idag pågår omfattande renovering i hela området både i utemiljöer, på fasader och inne i lägenheterna. Även området runt Familjebostäders fastigheter har byggts om och renoverats i flera år. Opaltorget i närheten är helt nybyggt och har fått tillskott av studentlägenheter och familjecentral bredvid de tidigare hyresgästerna som består av frisör, köttbutik, restaurang och Opalkyrkan med flera.