Njut av naturen i Tynnered

Tynnered är ett frodigt område, både inne på gårdarna och mellan husen. Här fanns tidigare skogar, bondgårdar och lantbruk. När Familjebostäders hus byggdes i mitten av 1960-talet gjorde vi utemiljön väldigt strikt och likadan inne på gårdarna. Stora gräsmattor i kvadrater med berberries- och vresroshäckar, gångarna var raka mellan gräsmattor och häckar. Utanför gårdarna fanns fortfarande den tidigare lummigheten med skogspartier och nyplanterade buskage.

I dag är stora delar av området renoverat och ombyggt. Grundplaneringen finns kvar i stora gräsmattor, men ytor som fungerar som formbrytare har tillkommit. Exempelvis har nya rabattytor organiska former som bryter mot det tidigare kvadratiska och små kullar har ritats in i gårdsplanering. På Opalgatan finns en yta för hyresgäster att odla på och det planeras för fler odlingsytor på Grevegårdsvägen.

I nedre delen av området, närmast Välen finns en fruktlund. Där finns ett tiotal fruktträd, bärbuskar och sittplatser. För den biologiska mångfalden så finns där även en bikupa, stockar som fungerar som en faunadepå, insektshotell och fågelholkar. Besökaren kan njuta av surrande honungsbin, fågelkvitter och smaka på väldigt lokalt odlad frukt och bär.

Mellan husen byggdes Opalparken som legat tillgänglig och öppen för alla som en oas mellan husen. Med åren blev den misskött och upplevdes väldigt otrygg. I dag byggs parken om helt och den beräknas vara klar hösten 2023. Den blir fortfarande öppen för vem som helst och där finns ytor för alla åldrar att nyttja.

Kastanjeallén som funnits som en åder sedan området byggdes är en kär plats för många och en stark identifiering för området. Dessvärre har alla kastanjer drabbats av en sjukdom vilket gör att de behöver tas ner succesivt. Allen kommer delvis att återskapas men då med andra och olika sorters träd så att de blir mer resistenta mot smittsamma trädsjukdomar.