Destination Tynnered

I vårt samarbete med Stena Fastigheter och Volvo Cars formas nu ett attraktivt Tynnered med framtidstro. Vi bjuder på vårt nätverk och arbeta som en katalysator för andra aktörer i området. Vi kallar det ”Destination Tynnered” med stort fokus på jobb, skola, fritid och hållbar stadsutveckling. Här görs långsiktiga satsningar som ger ungdomar ett första sommarjobb och något att sätta på sitt CV.

Stadsutveckling

När vi gör förändringar i området Tynnered är det viktigt för oss att boende är med i processen. Vi håller någon form av dialog och lyssnar av berörda hyresgäster. Det kan vara ett mindre hyresgästmöte, ett möte i ett miljöhus, en tvättstuga eller en trygghetsvandring.

Under de senaste åren har Familjebostäder gjort stora investeringar i Tynnered för att göra området attraktivt. Man ska både vilja bo och komma hit som besökare. Vi har byggt tre nya hus med 152 nya hyreslägenheter som innehåller både trygghetslägenheter och lägenheter för boende med särskilt stöd. Tillsammans med andra aktörer försöker vi skapa ytorna i vårt och närliggande aktörers område välkomnande och trygga.

Vi har just påbörjat ett stort mobilitetsarbete som kommer erbjuda bra möjligheter. Vi arbetar för bra orientering, bra möjligheter att cykla i stället för att ta bil och för den som vill använda bil finns möjligheten att hyra ifrån sin granne. Vi kommer utreda var och i vilken omfattning vi kan sätta upp laddstolpar för elbilar. Detta och mycket mer kommer vara i fokus för oss framöver.

Skola

Det yttersta målet som vi jobbar för är att fler unga ska få godkända betyg när de går ur högstadiet. Helst alla. Vi är på olika sätt delaktiga i aktiviteter i och utanför skolorna för att nå målen. Bland annat så har vi infört en ny typ av skolhjälp på alla lov som vi kallar för Pluggjobb. Ett antal elever som riskerar att få underkänt i något ämne får stöd och hjälp med ämnet under ett visst antal dagar och har de pluggat väl så får de arbeta under eftermiddagen och tjäna pengar.

I skolorna bidrar vi till att barnen får frukost på morgonen vilket förändra starten på skoldagen för många elever. I samverkan med Räddningsmissionen anordnas läxhjälp i skolorna och barnen får där träffa vuxna förebilder. Ett annat sätt för oss att ge barn förebilder är genom vårt samarbete med ”My Dream now” där vår personal blir mentor och följer en klass under ett år.

Jobb

De senaste åren har vi ökat våra sommarjobbare med hundratals ungdomar och kunnat erbjuda fler former av jobb. I samarbete med andra aktörer anordnar vi både sommarjobbsmässor och jobbmässor för vuxna. I vår lokal “Hubben” i Tynnered erbjuder vi hjälp med CV skrivning och stöd i arbetssökande.

Fritid

Vi har förmånen att ha många bra samarbetspartners som ordnar med aktiviteter för barn utanför skoltid och på skollov. Under sommaren anordnas simskolor, fotbollsskolor och aktivitetsträffar. Även en orkester har bildats som ett resultat av samarbete med Volvo Cars.