Våga bry dig

”Våga bry dig” handlar om en uppmaning till våra hyresgäster att våga agera när man märker och hör att något inte står rätt till hos grannen. Att ringa på kan räcka för att stoppa våld. Att visa omtanke kan rädda liv. Det kan handla om oro för våld inom en familj, men det kan också handla om att uppmärksamma en äldre granne som verkar må dåligt eller någon som är ensam.

Att ringa på kan räcka för att stoppa våld. Att visa omtanke kan rädda liv. Vi på Familjebostäder har samlats tillsammans med våra systerbolag kring budskapet Våga bry dig. Med det önskar vi att både du som granne och vi på Familjebostäder visar omtanke, och vågar agera om man är orolig för att någon far illa. Det kan vara oro för våld inom en familj, men det kan också handla om att uppmärksamma en äldre granne som verkar må dåligt eller någon som är ensam.

Är du orolig för att din granne far illa? 
Då önskar vi att du gör så här:
1. Är det en akut eller hotfull situation, ring alltid polis/ambulans på 112.
2. Ring på hos din granne och fråga hur det står till.
3. Behöver du hjälp kväll eller natt, ring Störningsjouren på 020-81 00 11
4. Om du känner oro för barn i huset, ring Socialtjänsten på 031-365 00 00

Att visa omtanke kan rädda liv
Vi på Familjebostäder tror på civilkurage för ökad trygghet och trivsel. Det handlar om att gå från misstanke till omtanke och att vi vågar bry oss om varandra. Om vi vet hur vi kan agera när vi känner oro för att någon granne far illa, har vi också möjlighet att bidra till att förhindra våld i nära relationer.

Vi står bakom arbetet
I arbetet med Våga bry dig samarbetar vi inom Familjebostäder med våra systerföretag Poseidon, Bostadsbolaget, Gårdstensbostäder och Störningsjouren samt Huskurage, Kvinnofridslinjen, Polisen, Hyresgästföreningen och Göteborgs Stad.

Civilkurage för att förhindra våld i våra hus
Konceptet Våga bry dig är baserat på ett koncept kring civilkurage från bostadsföretaget Örebrobostäder och arbetet som den ideella föreningen Huskurage driver. Huskurage mål är att förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg för att kunna agera. Att visa omtanke kan rädda liv. Om våld eller bråk pågår kan det räcka med att ringa på och sedan gå tillbaka till sin lägenhet.

Är du eller någon du känner utsatt för hot och våld?
Är det akut och fara för livet, ring 112. Är du eller någon du känner utsatt för hot och våld kan du ringa Kvinnofridslinjen på 020-505050, www.kvinnofridslinjen.se. De svarar dygnet runt och ser till att alla får hjälp, oavsett ditt kön eller din ålder.

Andra viktiga telefonnummer:

Akut polis/ambulans, Emergency: 112

Polisen: 114 14

Kriscentrum för kvinnor, barn och unga
031-367 93 80, dygnet runt, året runt
kriscentrum.for.kvinnor@socialcentrum.goteborg.se

BRIS, Barnens rätt i samhället: 116 111
Alltid öppet – även på natten. Chatta, mejla och läs mer på bris.se
Du är inte ensam.

Kriscentrum för män: 031-367 93 90
kriscentrum.for.man@socialcentrum.goteborg.se

Välj att sluta: 020-555 666, mån, tis och tors: 8.30–16.00.
Den nationella telefonlinjen för våldsutövare Du får prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av frågor som rör ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

Socialtjänst, Göteborgs stads växel: 031-365 00 00, vardagar 8.00-16.30

Socialjouren i Göteborg: 031-365 87 00
Adress: Stora Badhusgatan 14, kvällar, nätter och helger

Brottsofferjouren Storgöteborg: 116 006
Gratis att ringa och har öppet även på kvällar och helger.
brottsofferjouren.se kan du chatta och få stöd.

Störningsjouren
Du kan ringa Störningsjouren om du misstänker våld hos grannen.
Öppet vardagar 20.00-03.00, helg 20.00-04.00
Telefon 020-81 00 11

Och så kan du självklart ringa oss på Familjebostäder så hjälper vi dig vidare!
Ring 031-731 67 00 (vardagar 8-16) eller mejla info@familjebostader.se