Utveckling Bergsjön

Göteborgs stad har som inriktning att ingen del av staden ska vara med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2025. Med extra resurser ska Familjebostäder bidra till att Bergsjön kommer bort från listan.

Trygghetsvärdar

Trygghetsvärdarna finns i området mellan klockan 16 och 22 alla dagar i veckan, året om. Deras uppgift är att bidra till trygghet i området genom att skapa relationer med våra boende, inte minst de unga. De anordnar och deltar i olika aktiviteter, besöker skolor, fritidsgårdar och föreningar. När de rör sig i området skapar de sig en bild av hur det ser ut, hjälper till med att hålla rent och snyggt och inte minst observerar om de ser något som bör rapporteras till polis och andra myndigheter.

Kvinnocentret Bergsjön

Familjebostäder stödjer verksamheten Kvinnocentret Bergsjön. Hit kommer kvinnor dagligen för att få lektioner i svenska vid sidan av deltagande i andra projekt. Målet är att vara väl förberedd på arbetslivet. Familjebostäder engagerar idag ett antal kvinnor som stöttar bolaget i ambitionen att skapa trygghet för våra hyresgäster genom att det är rent och snyggt. Kvinnorna hjälper bland annat hyresgäster att göra rätt när de ska sortera sitt hushållsavfall.

Läxhjälp

Familjebostäder har anställt läxhjälpare till några av skolorna i området för att stötta barnen i deras skolarbetet. Läxhjälpare finns i Bergsjöskolan, Solbackeskolan, Gärdsmosseskolan. Stöd ges även till ”Bergsjöns studiecenter läxhjälpen” på Rymdtorget och Siriusgatan. På detta sätt får fler elever sina läxor gjorda och en större chans till högre betyg. Läxhjälparna blir också förebilder för barnen då de bor i området.

Bergsjögalan

Bergsjögalan är en gala där vi uppmärksammar många av de fantastiska personer, organisationer och verksamheter som finns i Bergsjön. 2019 hölls galan för första gången och resultatet blev väldigt bra, vi fick in över 400 nominerade och vi hade 1000 besökare på galan. 2021 hölls galan digitalt. Alla kan nominera och de som nomineras ska vara verksamma i Bergsjön. Bergsjögalan arrangeras av Fastighets AB Balder och Familjebostäder i Göteborg AB. I arbetet med galan 2019, sysselsattes 20 ungdomar från området.

Aktivitetshuset

Tillsammans med Hyresgästföreningen och andra föreningar kommer vi att i olika lokaler i Gärdsås och i Bergsjön Centrum skapa mötesplatser. I lokalerna kommer föreningar, företag och enskilda hyresgäster kunna ha olika aktiviteter. Ett sätt att mötas och må bra tillsammans i sitt område.

Simskola

Simskola i Bergsjön hör sommaren till. Under många år har barn, unga och vuxna haft möjlighet att lära sig simma från en duktig instruktör från Svenska Livräddningssällskapet. För oss är det en fråga om säkerhet och trygghet. Man ska känna sig trygg när man tar ett svalkande dopp eller vill leka i vattnet tillsammans med kompisar. Under några sommarveckor kan alla över fem år delta.

Läxhjälpen i Bergsjön