Utveckling Bergsjön

Bortsett från de fysiska åtaganden som bland annat innefattar att reparera och trygghetssäkra våra fastigheter så finns det andra värden som spelar en avgörande roll för att lyfta och utveckla området Bergsjön. Vi pratar om allt som sker bortom våra väggar och tak – Så som skola, fritid, hälsa och jobb. Här är vi med och gör allt vi kan för att våra hyresgäster ska trivas i Bergsjön.

För att kunna bidra till en bra utveckling i Bergsjön har Familjebostäder sedan många år tillbaka haft ett lite extra stort fokus på våra bostadsområden här. Vi äger och förvaltar cirka 2 500 lägenheter dels i Gärdsås, dels i Bergsjön Centrum. Vi försöker att bidra med allt vi kan. Det innebär att vi lagar och reparerar och håller rent och snyggt både inne i gemensamma utrymmen och utomhus. Men som allmännyttigt bolag stannar vi inte där. Tillsammans med andra aktörer inom staden, föreningar och näringsliv stödjer vi de unga med läxhjälp och annan verksamhet i skolorna, vi erbjuder sysselsättning på lov och vi skapar arbetstillfällen för de vuxna. Nedan kan du läsa om lite av allt vi gör. Nedan kan du läsa om lite av allt vi gör. Sidan kommer att fyllas på under året. Så om du vill veta mer, håll utkik!

Skola

Familjebostäder har anställt läxhjälpare till några av skolorna i området för att stötta barnen i deras skolarbetet. Läxhjälpare finns i Bergsjöskolan, Solbackeskolan, Gärdsmosseskolan. Stöd ges även till ”Bergsjöns studiecenter läxhjälpen” på Rymdtorget och Siriusgatan. På detta sätt får fler elever sina läxor gjorda och en större chans till högre betyg. Läxhjälparna blir också förebilder för barnen då de bor i området. Målet är att öka andelen elever med godkända gymnasiebetyg i Bergsjön.

Trygghet

Många av våra insatser är ämnade att bidra till en ökad trygghet i Bergsjön. Vår satsning på trygghet blir extra konkret genom våra trygghetsvärdar som finns i våra områden 365 dagar om året mellan klockan 14.00 – 11.00. Deras uppgift är att bidra till trygghet i området genom att skapa relationer med våra boende. De anordnar och deltar i olika aktiviteter, besöker skolor, fritidsgårdar och föreningar. När de rör sig i området skapar de sig en bild av hur det ser ut, hjälper till med att hålla rent och snyggt och inte minst observerar om de ser något som bör rapporteras till polis och andra myndigheter.

Men för att nå en ökad trygghet krävs också fysiska åtaganden. Därför har vi sedan 2019 inventerat 211 trappuppgångar och källare utifrån ett trygghetsperspektiv och vidtagit åtgärder för att uppnå Trygghetssäkrade fastigheter. Trygghetssäkrade fastigheter är en del av strategin i Framtidens superförvaltning tillsammans med Framtidens stadsutveckling som du kan läsa mer om nedan.

Hälsa

Hälsa är en viktig komponent för en välmående stadsdel. Därför satsar vi på Familjebostäder i Bergsjön stort inom detta område. Vi har nu tre stycken utegym – två i Bergsjön centrum och ett i Gärdsås. Vi har nyligen också öppnat upp vårt nyrenoverade gym, som vi kallar hälsostugan, som vi driver tillsammans med Hälsoteket i Göteborg och en FaR-mottagning. Hit är våra hyresgäster välkomna två dagar i veckan för att delta i träningspass och öppet gym. På sikt satsar vi på att utöka öppettiderna.

Jobb

Arbetslösheten är en svår nöt att knäcka, men vi gör allt vi kan. I flera decennier har Familjebostäder sett det som en självklar del av verksamheten att ge stans ungdomar chans att jobba på skolloven. Inte minst för att hjälpa dem på vägen mot en framtid som självgående vuxna. Men också för att bidra till Göteborgs Stads pågående arbete med social hållbarhet.

I december 2022 så ingick vi på Familjebostäder en överenskommelse som med Framtiden, Business Region Göteborg, Balder och Saab för att erbjuda 575 långsiktiga arbetstillfällen och ökad anställningsbarhet fram till 2025 i stadsdelen Bergsjön . Och i februari 2023 öppnade framtidshubben upp i en av våra lokaler på Rymdtorget 4. Målet med framtidshubben är att hjälpa fler till egen försörjning genom studier, arbete eller eget företagande. 

Läxhjälpen i Bergsjön