Skola

Familjebostäder har anställt läxhjälpare till några av skolorna i området för att stötta barnen i deras skolarbetet. Läxhjälpare finns i Bergsjöskolan, Solbackeskolan, Gärdsmosseskolan. Stöd ges även till ”Bergsjöns studiecenter läxhjälpen” på Rymdtorget och Siriusgatan. På detta sätt får fler elever sina läxor gjorda och en större chans till högre betyg. Läxhjälparna blir också förebilder för barnen då de bor i området. Målet är att öka andelen elever med godkända gymnasiebetyg i Bergsjön.