En ny mötesplats – mitt i Bergsjön

Förra veckan samlades representanter från samtliga inblandade aktörer för en första workshop.

Ända sedan biblioteket flyttade in i det nya kulturhuset har deras gamla lokal på Rymdtorget i Bergsjön Centrum stått tom. Nu ska Familjebostäder göra om platsen till ett center för områdesutveckling.

Vi vill skapa en plats för boende och föreningar i Bergsjön men jag hoppas också att vi, genom att erbjuda en central och attraktiv lokal, kan locka till oss fler aktörer som vill hjälpa till att utveckla området, säger Mikael Olow, Utvecklingschef hos Familjebostäder i Bergsjön.

-Jag ser flera fördelar med att flytta in i här. Dels kommer vi nu få ett eget rum, med möjligheter att prata ostörd med besökande. Dels öppnas möjligheterna upp för att bjuda in andra aktörer för informationsträffar och workshops. Jag ser det också som en stort plus att dela lokal med andra samhällsnyttiga aktörer.

Redan nu står det klart att Medborgarkontoret, UngdomsPorten och Framtidshubben kommer flytta in sina verksamheter in i lokalen. Medborgarkontorets Anna Skärström ser fram emot flytten.

”En inbjudande och levande plats”

Platsen ska vara ett center för områdesutveckling med fokus på jobb, hälsa, fritid och skola men det är också viktigt att Bergsjöborna och föreningar i området kan nyttja lokalen, menar den nye koordinatorn Rabi Shabo.

-Det är en gedigen lokal med potential för möten, workshops, föreläsningar och kurser. Mitt uppdrag blir att nå ut till Bergsjöborna och undersöka vilka behov som finns hos dem. Det är viktigt att platsen känns inbjudande och levande, då skänker det också en känsla av trygghet till området.

Lokalen ska nu renoveras och förväntas invigas i februari 2024

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Mikael Olow, Utvecklingschef för Familjebostäder i Bergsjön: mikael.olow@familjebostader.se, Telefonnummer: 031-731 56 62

Läs mer om Medborgarkontoret, Framtidshubben, Familjebostäder och UngdomsPorten
Medborgarkontoret Bergsjön – Göteborgs Stad (goteborg.se)
Om UngdomsPorten – UngdomsPorten – Göteborgs Stad (goteborg.se)
Framtidshubben – Göteborgs stadsmission (stadsmissionen.org)
Utveckling Bergsjön | Familjebostäder i Göteborg (familjebostader.se)