Alla nyheter 09 juni 2023

Stort engagemang när BSK och Familjebostäder anordnar fotbollskvällar i Bergsjön

Över 400 deltagare på 8 träffar. Så många har hittills deltagit när Bergsjön SK och Familjebostäder bjudit in till fotbollskvällar på Siriusgatan och i Bergsjön Centrum. Konceptet kallas för Fambobollen och syftet är att bidra till fler meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar på kvällstid samt få fler att ansluta till föreningslivet.

Bakom Fambobollen står Bergsjöbon och eldsjälen Leif Palmqvist som har lång erfarenhet från föreningslivet, både vid sidlinjen och i styrelserummen. Numera är han rådgivare i föreningen Bergsjön SK.

-Idén kring Fambobollen har funnits länge i och med att jag bor i området och varje dag ser att barnen behöver fler meningsfulla fritidsaktiviteter på kvällarna. Jag kontaktade Familjebostäder och de var gärna med och stötta upp, vilket jag är mycket glad för. Detta skulle kunna göras sju dagar i veckan utan problem, säger Leif.

En fredagskväll i veckan i Bergsjön Centrum och en lördagskväll i veckan på Siriusgatan anhålls fotbollskvällarna – hela sommaren. Vid varje tillfälle är minst tre ledare från Bergsjön SK med.

-Vi tycker att aktiviteten är bra då den är trygghetsskapande genom att det blir liv och rörelse på fredag- och lördagskvällar med vuxennärvaro. Vi är också väldigt glada för de höga deltagarsiffrorna, desto fler som ansluter till föreningslivet, desto bättre, säger Virena Lyckegård, trygghetschef på Familjebostäder i Bergsjön.

Intagningsstopp i BSK – ”söker fler ledare”


Det ökade engagemanget kring fotboll i Bergsjön har lett till intagningsstopp i vissa årskullar i Bergsjön SK. Den främsta anledningen är brist på ledare. Nu vädjar Leif till allmänheten för att få fler framtida ledare att ansluta.

-Vi söker fler ledare som är villiga att engagera sig i föreningslivet. Är du eller känner du någon som är intresserad så är det bara att höra av dig.

Fambobollen anordnas i Bergsjön C och på Siriusgatan av Bergsjön SK i samarbete med Familjebostäder:

Bergsjön C – fotbollsplanen
5 maj – 29 sep
Fredagar kl: 18–21
Kl 18–19, 8–12 år
Kl 19–21, 12–17 år

Siriusgatan – Aktivitetsytan
6 maj–30 sep
Lördagar kl: 18–21
Kl 18–19, 8–12 år
Kl 19–21, 12–17 år