Folkhem

Ekonomisk kris och oroliga tider låg till grund för framväxten av det svenska folkhemmet. Med bättre bostäder skulle svenska staten få bukt med problemen. Med det ”optimala hemmet” i åtanke byggdes de många flerfamiljshusen under 40- och 50-talet. Ofta byggdes de i trevåningslängor i puts eller tegel. Jordfärger och punkthus. Folkhemmets hus skulle vara praktiskt och funktionellt. Än idag finns det charmiga funkis-detaljer kvar i våra hus. Som “reda-hyllan” till exempel. Funktionalismen bredde ut sig överallt – inte minst i köket. Här skulle torrvaror finnas nära till hands vid bak och matlagning.

Höga gröna tallar och grönt gräs framför en tegelhuslänga i Högsbo

Högsbo

Torrvaror förvaras i små glaslådor i köket

Den tidstypiska kökshyllan