Ekohus

I takt med att fler vill leva mer hållbart och miljövänligt, gör vi vad vi kan som fastighetsägare för att möjliggöra ett klimatsmart boende. I slutet av 1900-talet började det bli möjligt att bygga klimatsmart. Klimatfrågan är viktig för oss och nu byggs alla möjliga former av hus med miljöprofil. Ekohusen uppförs med miljövänligare byggmetoder med naturliga byggmedel. Farliga kemikalier är utbytta, gröna inslag som växtlighet på tak och väggar införs och vi installerar fler och fler solceller. Särskild hänsyn tas till allergiker och att husen får ett gott inomhusklimat med bra ventilation. Dessutom har ekoboendet flera smarta lösningar så som elbilsladdning och välgenomtänkt återvinning. Textilåtervinning i tvättstugor är ett annat exempel.

Ett äldre hus står bredvid ett nytt, rött hus där de två översta våningarna har sneda väggar

Allmänna Vägen (Majorna)

Däckshuset på Lindholmen med stora balkonger och inslag av trä i fasaden.

Däckshuset (Lindholmen)