Miljonprogram

När industrierna blomstrade under 60 och 70-talen tog välfärdens Sverige fart på allvar. Fler flyttade in till städerna för det var där jobben fanns. Dessutom invandrade allt fler till Sverige från andra länder. Nya behov behövde fyllas och därför skedde stora satsningar för att försöka bygga bort krisen. Det som byggdes i Göteborgs förorter som Bergsjön och Tynnered var en varierande blandning av hus i prefabricerat betongelement. Höghus, låghus och småhus med putsade fasader byggdes alla inom samma område. Mellan husen byggdes gröna öppna ytor för lek och aktiviteter.

Två personer går framför det stora huset på Tellusgatan. Huset är orange i flera olika nyanser.

Tellusgatan

En av fasaderna i Gärdås som smyckas med ett stort mosaikkonstverk som går i blått

Siriusgatan