Från och med kl.16.00 i dag råder totalt eldningsförbud i länet. Förbudet gäller även grillning i egen trädgård. Hjälp oss att sprida informationen om eldningsförbudet, grannar emellan.
Det varma och soliga vädret fortsätter och risken för gräs-och skogsbränder har ökat ytterligare till kritiska nivåer. Räddningstjänsten Storgöteborg släcker ett antal bränder i terrängen varje dygn och det brinner fortfarande på flertalet ställen i Sverige. Totalt eldningsförbud innebär att det inte är tillåtet att:

•grilla på egen tomtmark

•använda engångsgrill

•använda stormkök

•göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)

•elda eller grilla utomhus på campingplatser.

•Använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus

Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.
Allmänt: använd sunt förnuft – elda eller grilla inte!
Källa: Länsstyrelsen Västra Götalands län 

 

Följ läget på: