Alla nyheter 16 April 2024

Nu har gorillan landat på Gråberget

Konstnären Fredrik Strid, beskriver gorillan som en slags stjärnskådande spegling av oss själva.

På onsdag den 17 april invigs ett nytt konstverk på toppen av Gråberget i Majorna. Här har en 2,5 ton tung gorilla i gjutjärn hissats på plats.

Konstnären Fredrik Strid, som har skapat konstverket med namnet Navigator beskriver gorillan som en slags stjärnskådande spegling av oss själva.

– På ett sätt tar konstverket oss till den tid i evolutionen där människosläktet en gång stod. Där vi lärde oss att navigera, använda järnet och vidare till all den utveckling som gör oss till vad vi är idag.

Rustas upp till folkhemscharm
Det nya konstverket står invid Märlspiksgatan där Familjebostäder genomför en större renovering. Fem lamellhus från femtiotalet rustas upp tillbaka till den gamla folkhemscharmen. De slätputsade fasaderna återställs i husens originalfärger och alla fönster flyttas ut för att skapa ett mer tidstypiskt utseende.

Renoveringen har en tydlig plan för återanvändning av material, exempelvis har taken lagts om med tidstypiska lertegelpannor från ett annat bygge.

– Genom att vi återbrukar takpannorna, minskar vi utsläppen av växthusgaser med 26 ton jämfört med om vi skulle ha lagt ett helt nytt tak. Samtidigt minskar avfallet med 100 ton när pannorna som annars skulle ha slängts kunde användas, berättar Ellen Johnsson, projektledare på Familjebostäder.

Workshop med boende
Det nya konstverket står vid ett av de nästan helt färdigställda husen på Märlspiksgatan 4 och till slutet av året beräknas även grannhusen på Kabelgatan stå klara.

Familjebostäder arbetar utifrån enprocentsregeln. Den innebär att när Göteborg Stads bolag och förvaltningar gör nyinvesteringar i byggprojekt ska de avsätta en procent av investeringen till konst. 

Vid denna renovering anordnades workshops med de boende i området, vilket sedan utmynnade i en utlysning/tävling. Urvalet av inkomna förslag, som landade på Navigator, gjordes av Göteborg konst tillsammans med Familjebostäder.

Invigning Navigator
Var: Märlspiksgatan 4 (vid trappan från Stortoppsgatan) Gråberget, Majorna
När: Onsdag 17 april klockan 17-18.30
Medverkande: Johanna Adebäck, processledare från Göteborg Konst, Fredrik Strid, konstnär, Sara Hamon, fastighetsutvecklingschef på Familjebostäder