Alla nyheter 13 April 2023

Med stor omtanke gör vi skillnad

Av en mängd olika skäl kan ett område behöva lite extra omtanke. Som kommunalt bostadsbolag är det självklart att vi gör vad vi kan för att skapa trivsel och trygghet för alla våra hyresgäster. I ett av våra områden är detta extra prioriterat.

Här renoveras det, byggs nytt och sköts om. Här kantas de många promenadstråken av grönskande natur. Här finns en stadslantgård och en närliggande sjö som bjuder in till fin samvaro under de varmare månaderna. Här finns ett litet lokalt torg och, sedan förra året, även ett nytt kulturhus.

Där skulle jag vilja bo, kanske du tänker. Området byggdes under 1970-talet, som en satellit, med associationer till rymden. Hit flyttade många från svenska landsbygden som lockades till ett modernare liv i staden. Jobben fanns inom industrin, men i takt med att dessa jobb minskade flyttade många härifrån och allt fler människor från andra kulturer flyttade in. Det var enkelt att få bostad här.

Området vi berättar om är Bergsjön. Det som började som en trend har blivit normalt. Idag bor det relativt få svenskar här. Man kan välja att se det som ett problem. Man kan också välja att se på det med andra ögon. Det försöker vi göra. Här bor göteborgare med stor kompetens från olika kulturer och yrken. Men det är inte alltid lätt att komma in i det svenska samhället.

Vi gör allt vi kan

Som bostadsbolag har vi självklart vårt fokus, våra begränsningar. Men vi gör allt vi kan utifrån vårt perspektiv. Behöver ett hus renoveras, gör vi det. Får vi en chans att bygga nytt, tar vi den. Kan vi arbeta tillsammans med företag för att skapa fler arbetstillfällen gör vi det. Behöver ungdomar sysselsättning under sommaren, då fixar vi det. Men i botten har vi vårt huvuduppdrag, vi ger så god service vi kan, vi lagar det som inte fungerar, och vi gör rent och fint i gemensamma utrymmen och utomhus. Allt för att det ska vara trivsamt och tryggt.

Lyckas vi?  Vi är ödmjuka och vet att vi alltid kan göra bättre, men i vår senaste kundundersökning, där våra hyresgäster får en möjlighet att säga vad de tycker inom en mängd frågor, visar resultatet att vi är på rätt väg. Bergsjön har de senaste fem åren ökat sitt serviceindex med 0,8 procentenheter i snitt under de senaste fem åren. Serviceindex är ett samlat betyg med flera parametrar; trygghet, hur väl vi tar hyresgästen på allvar, rent och snyggt, och i huruvida hyresgästen får hjälp när det behövs. Jämför vi exempelvis den upplevda tryggheten bland våra hyresgäster med hyresgäster i liknande områden i Sverige, är våra hyresgäster i Bergsjön betydligt mycket tryggare än snittet.

-Vi tror att våra trygghetsvärdars närvaro i området kvällar och helger, 365 dagar om året samt vårt uthålliga arbete med att trygghetssäkra våra fastigheter, är två anledningar till att den upplevda tryggheten ökar i Bergsjön, säger Christian Nilsson, distriktschef på Familjebostäder i Bergsjön.

Samarbeten och satsningar

HANDSLAGET
Är ett nyligen inlett samarbete mellan Familjebostäder, Business Region Göteborg, Saab och Balder. Idén är att stärka Bergsjön som stadsdel och satsa på jobb, skola och fritid. Konkreta mål är 575 jobb, 1000 feriejobb, 110 fler elever som blir behöriga till gymnasiet och 75 nya företag till år 2025. LÄS MER

FRAMTIDSHUBBEN
Ligger på Rymdtorget och fungerar som en länk till arbetsmarknaden. Här får man stöd och råd på vägen mot egen försörjning, oavsett om det handlar om jobb, plugg eller att starta eget företag. Hubben är ett samarbete mellan de kommunala bostadsbolagen, Göteborgs stadsmission och Business Region Göteborg. LÄS MER

LÄXHJÄLPEN
Är en möjlighet för barn och unga att lyckas bättre i skolan. Familjebostäder har anställt läxhjälpare till tre av stadsdelens skolor och stöttar ”Bergsjöns studiecenter läxhjälpen”. LÄS MER

TRYGGHETSVÄRDAR
Finns i Bergsjön sedan fem år och har enligt Familjebostäders hyresgästenkäter markant ökat tryggheten i området. Trygghetsvärdarnas arbete går ut på att skapa relationer och föra dialog. De utför också enklare serviceärenden. De rör sig området och skapar relationer varje kväll, varje helg 365 dagar om året. LÄS MER

RENOVERINGAR
På Siriusgatan i den västra delen av Bergsjön pågår ett stort renoveringsarbete. Vi gör utvändiga åtgärder på samtliga hus. Utifrån en bred dialog med hyresgäster har fasader valts, konst har röstats fram och boende har fått lämna synpunkter på förbättrad utemiljö. Förberedelser pågår för invändig renovering. I en visningslägenhet får hyresgäster möjlighet att se hur fint det blir och fundera på vilka val de själva vill göra. Det pågår även arbete i hus som ligger vid Rymdtorget, förutom yttre åtgärder byter vi stammar och renoverar badrum. LÄS MER

Fakta:

Familjebostäder äger och förvaltar cirka 2 800 lägenheter i Bergsjön, fördelade på två nästan lika stora områden; Gärdsås och Bergsjön Centrum.