Alla nyheter 23 February 2023

Framtidshubben i Bergsjön

En grundläggande förutsättning för en välmående stadsdel är att fler invånare kan försörja sig själva genom anställning eller eget företagande. För att nå dit går nu flera aktörer i staden samman för en gemensam satsning. I sex stadsdelar öppnar nu så kallade Framtidshubbar upp, en av dessa ligger på Rymdtorget i Bergsjön.

I Familjebostäders lokal på Rymdtorget 4 sitter numera Adan och Anna från Framtidshubben. De har precis flyttat in och ser fram emot att få träffa Bergsjöborna. -Trots att vi är helt nya här, så har vi redan haft några besökare, vilket är kul. Vi hoppas så klart att fler ska våga hitta hit när väl ordet spridit sig, säger Anna.

Målet med jobbhubbarna är att hjälpa fler till egen försörjning genom studier, arbete eller eget företagande. Men vägen dit är allt som oftast inte spikrak. -Det är inte så att man kommer in här och lämnar med en anställning, utan oftast så kan det handla om att få hjälp med att skriva in sig på arbetsförmedlingen, skriva CV eller förbereda sig inför en arbetsintervju. Vi fungerar lite som en länk till arbetsmarknaden, säger Anna.

-I vår roll måste vi vara flexibla utifrån de besökandes behov och situation. Det är inte vi som sätter agendan, utan de som kommer hit. Det tror jag är viktigt att ha med sig, tillägger Adan.

Undersöker aktivt behov i varje stadsdel

För att ta reda på vilka behov och önskemål det finns med jobbhubben i Bergsjön så har Adan och Anna skapat ett formulär där invånarna får svara på frågor i vad de skulle vilja ha hjälp med. På så vis kan de anordna målgruppsanpassade träffar, mässor och andra aktiviteter. -Behov ser olika ut beroende i vilken stadsdel du bor i. Vi kan inte chansa på vilka behov de boende har, utan vi måste våga vara anpassningsbara i vårt arbetssätt, säger Adan.

Uppsatt på fönstret på Rymdtorget 4 finns en QR-kod som de boende i Bergsjön kan skanna för att vara med och påverka.

Välkommen till jobbhubben på Rymdtorget 4 i Bergsjön

Måndagar kl: 13.00 – 17.00
Torsdagar kl: 09.00 – 12.00

Framtidshubben är en satsning mellan AB Framtiden, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Poseidon, Göteborgs stadsmission samt Business Region Göteborg. Här får du råd och stöd gällande studier, arbete och entreprenörskap.

Kontakt via mail: Framtidshubben@stadsmissionen.org