Uppsägning

När du vill säga upp din lägenhet har du en uppsägningstid på tre månader.

När lägenheten sägs upp sägs även hyresavtalet för p-platsen eller andra avtal kopplade till bostadsavtalet upp per automatik. P-platsen behöver därför inte sägas upp separat.

Din uppsägning kan du göra på flera sätt, det enklaste sättet är att göra det digitalt på ditt HemmaHos. Där fyller du i uppsägningen och signerar sedan med BankID, är ni två på kontraktet signerar båda med sitt BankID. Därefter kan du följa ditt ärende och får bekräftelse på att lägenheten är uppsagd.

Saknar du BankID eller av annan anledning hellre vill skicka in din uppsägning via post eller rekommenderat brev (vi tar ej emot uppsägningar via mejl), kan ni göra enligt något av nedanstående alternativ, tänk då på att uppsägningen ska vara oss tillhanda senast sista vardagen i månaden.

• På baksidan av hyresavtalet finns utrymme att fylla i uppsägningen och underteckna.

• Skriv ett brev där du anger att lägenheten sägs upp. Brevet ska innehålla adress, lägenhetsnummer, namn och personnummer, kontaktuppgifter för visning och namnteckning i original.

• Skriv ut blanketten nedan, fyll i uppgifterna och underteckna.

Ladda ner blankett här: Uppsägning av lägenhet

Skicka uppsägningen till:

Familjebostäder i Göteborg AB
Box 5151
402 26 Göteborg

Vi sänder bekräftelse att vi mottagit uppsägningen inom några dagar.

Uppsägning vid flytt till äldreboende

Om du ska flytta till äldreboende finns möjlighet att begära 2 månaders uppsägningstid. Skicka i så fall med kopia av hyresavtalet för äldreboendet vid uppsägningen. Det går inte att ändra uppsägningstiden i efterhand, därför är det viktigt att flytten till äldreboende styrks direkt vid uppsägningstillfället.

Uppsägning vid dödsbo

Om hyresgästen avlidit kan dödsboet begära 1 månads uppsägningstid om uppsägning görs inom 1 månad från dödsfallet. Dödsbodelägarna (närmast anhöriga) sänder in en skriftlig uppsägningshandling tillsammans med registerutdrag från Skatteverket med släktutredning. Ange namn och kontaktuppgifter i uppsägningshandlingen till den person som representerar dödsboet så att Familjebostäder har någon att kontakta vid besiktning och visning av lägenheten.

Ladda ner blankett här: Uppsägning lägenhet vid dödsbo

Uppsägning parkering

Du gör uppsägningen enklast genom att logga in på HemmaHos, gå till Mina Avtal/Säg upp. Uppsägningen är 3 månader och ska inkomma senast sista dagen i månaden. Du får ett bekräftelsemail direkt när uppsägningen registrerats. Alla fordonsplatser kan sägas upp på detta sätt.

Om du säger upp lägenheten sägs tillhörande (samaviserade) p-platser upp automatiskt och du behöver inte göra detta separat.

Du kan även göra en skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden är 3 månader och uppsägningen ska inkomma senast sista vardagen i månaden:

• Fyll i formuläret för uppsägning på baksidan av kontraktet

• Skriv ett undertecknat brev där du anger att platsen ska sägas upp.

• Använd den förtryckta blanketten: Uppsägning parkering

Uppsägningen skickas till:

Familjebostäder i Göteborg AB
Box 5151
402 26 Göteborg

Vi sänder bekräftelse att vi mottagit uppsägningen inom några dagar.

Observera att uppsägning inte kan mailas, göras per telefon eller skickas som ett ärende via HemmaHos.

Flytta in och ut | Familjebostäder i Göteborg (familjebostader.se)

Flytta ut

För att säga upp ditt hyresavtal går du enklast in på ditt HemmaHos och gör uppsägningen digitalt. Vill du skicka in den skriftligt, går det självklart också bra och ska då vara oss tillhanda senast sista vardagen i månaden. Om det i hyresavtalet ingår hyra av garage eller parkeringsplats upphör även detta avtal i samband med att du säger upp din lägenhet. Du har tre månaders uppsägningstid på ditt hyresavtal.

Blanketter | Familjebostäder i Göteborg (familjebostader.se)