Uppsägning

När du vill säga upp din lägenhet har du en uppsägningstid på tre månader.

Uppsägningen ska vara inkommen till Familjebostäder senast sista vardagen i månaden. Även sambo/make/maka som inte står med på hyresavtalet skriver under uppsägningen. Den ska vara skriftlig med namnteckning i original enligt något av följande sätt:

• På baksidan av hyresavtalet finns utrymme att fylla i uppsägningen och underteckna.

• Skriv ett brev där du anger att lägenheten sägs upp. Brevet ska innehålla adress, lägenhetsnummer, namn och personnummer, kontaktuppgifter för visning och namnteckning i original.

• Skriv ut blanketten nedan, fyll i uppgifterna och underteckna.

Ladda ner blankett här: Uppsägning av lägenhet

Skicka uppsägningen till:

Familjebostäder i Göteborg AB
Box 5151
402 26 Göteborg

Vi sänder bekräftelse att vi mottagit uppsägningen inom några dagar. När lägenheten sägs upp sägs även hyresavtalet för p-platsen eller andra avtal kopplade till bostadsavtalet upp per automatik. P-platsen behöver därför inte sägas upp separat.

Uppsägning vid flytt till äldreboende

Om du ska flytta till äldreboende finns möjlighet att begära 2 månaders uppsägningstid. Skicka i så fall med kopia av hyresavtalet för äldreboendet vid uppsägningen. Det går inte att ändra uppsägningstiden i efterhand, därför är det viktigt att flytten till äldreboende styrks direkt vid uppsägningstillfället.

Uppsägning vid dödsbo

Om hyresgästen avlidit kan dödsboet begära 1 månads uppsägningstid om uppsägning görs inom 1 månad från dödsfallet. Dödsbodelägarna (närmast anhöriga) sänder in en skriftlig uppsägningshandling tillsammans med registerutdrag från Skatteverket med släktutredning. Ange namn och kontaktuppgifter i uppsägningshandlingen till den person som representerar dödsboet så att Familjebostäder har någon att kontakta vid besiktning och visning av lägenheten.

Ladda ner blankett här: Uppsägning lägenhet vid dödsbo

Uppsägning parkering

Du gör uppsägningen enklast genom att logga in på HemmaHos, gå till Mina Avtal/Säg upp. Uppsägningen är 3 månader och ska inkomma senast sista dagen i månaden. Du får ett bekräftelsemail direkt när uppsägningen registrerats. Alla fordonsplatser kan sägas upp på detta sätt.

Om du säger upp lägenheten sägs tillhörande (samaviserade) p-platser upp automatiskt och du behöver inte göra detta separat.

Du kan även göra en skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden är 3 månader och uppsägningen ska inkomma senast sista vardagen i månaden:

• Fyll i formuläret för uppsägning på baksidan av kontraktet

• Skriv ett undertecknat brev där du anger att platsen ska sägas upp.

• Använd den förtryckta blanketten: Uppsägning parkering

Uppsägningen skickas till:

Familjebostäder i Göteborg AB
Box 5151
402 26 Göteborg

Vi sänder bekräftelse att vi mottagit uppsägningen inom några dagar.

Observera att uppsägning inte kan mailas, göras per telefon eller skickas som ett ärende via HemmaHos.