Alla nyheter 07 July 2022

Information om ombildning där hyresrätten dominerar

Framtidenkoncernen i vilken Familjebostäder ingår, har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att verka för fler ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i områden där hyresrätten dominerar.

Vårt moderbolag, Förvaltnings AB Framtiden, har utrett fullmäktiges uppdrag och definierat vad som menas med ett område och att hyresrätten dominerar. Den 7 juni 2022 beslutade moderbolagets styrelse att:

• Område definieras som stadsområden. Det finns fyra stadsområden i Göteborg; Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen.

• När det finns mer än 65 procent hyreslägenheter i ett område anses hyresrätten dominera.

I praktiken innebär detta att ombildningar i första hand kommer vara möjliga i stadsområde Nordost.

Utöver det har moderbolagets styrelse beslutat att ombildningar fortsatt ska tillåtas i utvecklingsområden, oavsett stadsområde. Det innebär att ombildningar utöver i Bergsjön, Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet, som ligger i stadsområde Nordost, även kan ske i Biskopsgården och Tynnered inklusive området kring Frölunda Torg.

Moderbolagsstyrelsens definition av områden där hyresrätten dominerar gäller tills vidare och är vägledande när Familjebostäders styrelse ska pröva förfrågningar om ombildning. Det är dock fortsatt tillåtet att bilda en bostadsrättsförening och ansöka om ombildning i alla stadens områden. Alla kompletta ansökningar kommer att hanteras av vår styrelse.

Här kan du läsa mer om processen för ansökan om ombildning.

Du är välkommen att kontakta kundservice om du har frågor.