Information om ombildning där hyresrätten dominerar

Kommunfullmäktige fattade i höstas ett beslut om att möjliggöra ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i områden där boendeformen hyresrätt är dominerande.

Inom Förvaltnings AB Framtiden pågår ett arbete med att utreda följande:

• Vad räknas som ett område?

• Vilken andel hyresrätter inom detta område ska ligga till grund för att betraktas som dominerande?

Innan detta är fastställt, har nu Familjebostäders styrelse fattat beslut om att avvakta allt arbete med ombildning. Det innebär att vi för tillfället inte kommer att gå vidare i processen med de föreningar som anmält intresse för ombildning. För de föreningar som vill lämna in en intresseanmälan kommer vi även fortsättningsvis att registrera dessa, men inte behandla dem vidare.