Våra värderingar

Familjebostäder vill skapa ett tryggt, trivsamt och klimatvänligt boende för alla våra hyresgäster. Vi lyssnar på våra boende, vilka behov som finns, vad som behöver utvecklas. Åsikter och idéer är mycket viktiga vid förändringar, små som stora för att vi ska göra så mycket nytta vi kan.

Vi skapar morgondagens hem
– tryggt, trivsamt och klimatvänligt tillsammans med göteborgarna.

När vi gör bra saker för våra hyresgäster, våra hus och klimatet ska vi även göra det på vårt sätt. Enligt våra värderingar. För detta har vi fyra värdeord som vägleder oss och våra handlingar.

Positiva

I vår värld betyder det att man väljer att ha en positiv attityd istället för en negativ. I alla situationer. Att alltid tänka tanken på hur det ska vara när det är som bäst. Att inte stanna kvar i det som inte är bra, utan istället välja möjligheter.

Engagerade

Att vara engagerad betyder att man lägger lite av sin själ i vad man gör. Man visar sitt engagemang för sitt uppdrag, sin uppgift. Med vilja att göra ett gott jobb tar man gärna en extra fundering kring hur uppgiften kan lösas ännu bättre.

Pålitliga

Alla medarbetare ska göra ett gott jobb. Vi ska se till att allt fungerar som det ska. Man ska även kunna lita på att vi följer med tiden och utvecklar våra ansvarsområden på ett innovativt, tryggt och klokt sätt. Vi är den stabila och trygga hyresvärden för väldigt många göteborgare.

Samspelta

Det är både bättre och roligare när vi gör saker tillsammans med våra hyresgäster, föreningar och andra samarbetspartners. Med gemensamma krafter kan vi göra stor nytta för hela Göteborg inom en mängd olika områden.