Uthyrningspolicy för bostäder

Här kan du bland annat läsa mer om uthyrningsregler vid överlåtelse och inneboende. Uthyrningspolicyn omfattar övergripande principer för såväl externa sökande som interna sökande – för de som redan är hyresgäst hos bolagen.

Denna policy avser uthyrning av hyresrätter inom Framtidenkoncernen.

• Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka en bostad. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde. Vi ska verka för mångfald och integration.

• Vi ska bidra till att skapa trivsamma och trygga områden med nöjda hyresgäster i samverkan med övriga samhällsaktörer.

• Policyn grundar sig på lagar, ägardirektiv samt förturer enligt särskilda avtal och överenskommelser samt bolagets egna behov i samband med exempelvis renovering och ombyggnad.

• Vid erbjudande av lägenhet beaktas affärsmässiga grunder och god kundvård.

• Två sökande kan stå gemensamt på hyreskontraktet. Kontraktsinnehavaren ska vara folkbokförd i lägenheten.

• För en ledig lägenhet skapas en uthyrningsprofil som baseras på hushållssammansättning och ålder. Dessutom finns olika profilboenden som gemenskapsboende, trygghetsboende och studentboende.

• Den som söker en lägenhet måste uppfylla grundläggande krav samt svara mot lägenhetens uthyrningsprofil.

• Alla intressenter ska erbjudas boendekalkyl via respektive bolags hemsida.

Grundläggande krav

Antal personer som ska bo i den sökta lägenheten får vid kontraktsskrivningen högst uppgå till:

• 3 personer för 1 rum och kök

• 4 personer för 2 rum och kök

• 6 personer för 3 rum och kök

• 8 personer för 4 rum och kök

• 10 personer för 5 rum och kök

I utvecklingsområden med särskild uthyrningsregel prioriteras förvärvsinkomsttagare. I ett enskilt delområde får högst 80 procent av lägenheterna prioriteras av förvärvsinkomsttagare.

Krav för interna sökande (omflyttningsplatsen)

• Sökande ska ha haft ett förstahandskontrakt under de senaste 12 månaderna i nuvarande lägenhet samt ha varit folkbokförd de senaste 12 månaderna i lägenheten

• Sökande får inte ha haft ett inkassokrav för sin hyra under de senaste 12 månaderna

• Sökande får inte ha haft fler än en konstaterad och skriftligt meddelad störning under de senaste 12 månaderna

Lediga lägenheter fördelas enligt följande
1. Bolagens egna behov. Exempelvis vid renovering och ombyggnation.

2. Avtal. Med Göteborgs Stad samt med idéburna organisationen.

3. Intern omflyttning. För bolagens egna hyresgäster samt hyresgäster hos Gårdstensbostäder. Hyresgäster hos Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon kan söka omflyttning till Gårdstensbostäder. Den hyresgästen med längst boendetid i nuvarande lägenhet prioriteras först.

4. Boplats. Den sökande med längst registreringstid på Boplats prioriteras först.

Läs uthyrningspolicyn i sin helhet här: Framtidenkoncernens regler och policy för uthyrning