Alla nyheter 12 February 2024

Viktigt med rätt träd på rätt plats

Lina Lindgren är utemiljöspecialist på Familjebostäder. Hon brinner för biologisk mångfald och tycker det är kul att hyresgästerna kan påverka.

Att vara till freds med livet som det är här och nu, är något som Lina tycker är viktigt. Hon utstrålar ett lugn och berättar att trivseln både på jobbet och hemma på Tjörn är betydelsefull. På Tjörn bor hon nära naturen med familjen.

-Jag gillar att vara ute i trädgården och odla. Det är lustbetonad odling utan så mycket krav. Jag gillar att paddla kajak, plocka svamp och bär. På vintern tycker jag om att åka skidor och långfärdsskridsko. Umgås med vänner är också trevligt.

Gillar långsiktiga frågor

På jobbet arbetar Lina mest med förvaltningen medan hennes kollegor Hanna Bäck och Charlotte Horgby har hand om utemiljöprojekt.

– Jag gillar långsiktiga frågor, förvaltningsfrågor. Att vi tillsammans kan lösa problem. En dag kan se väldigt olika ut. Jag är mycket ute i våra områden och stöttar distrikten och miljövärdarna i gröna frågor. Men det ingår också administrativt arbete som att skriva skylttexter om biologisk mångfald, planera för klimatanpassning och samverka i olika forskningsprojekt. Det administrativa arbetet kan ta lite för lång tid tycker jag.

Exempel på arbetsuppgifter som Lina har är riskbedömningar av träd, långsiktiga planeringar och fördjupade kvalitetronder. Ett komplement till kvalitetsronder som görs av utemiljöspecialist, områdeschef och miljövärd, då de går runt i områdena och gör en underhållsplan för utemiljön.

– Det är lika viktigt att ha en underhållsplan för utemiljön som för fastigheterna, förklarar Lina.

Social rättvisa och hållbarhet

Det var intresset för natur, miljö och trädgård som gjorde att hon utbildade sig till landsskapsingenjör vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Alnarp.

– Jag gillar det magiska med naturen och träden. Det vackra. Att det får ta plats.

Lina har även läst miljöfrågor, social rättvisa, hållbarhet och spanska på en folkhögskola, vilket gjorde att hon under studietiden fick besöka Ecuador och hjälpa till i ett jordbruk. 

Skötselmanual och skötselhandbok

Nu har hon jobbat tolv år på Familjebostäder. Tidigare har hon varit på ett systerbolag, Poseidon och arbetat med skötsel och underhåll på en entreprenadfirma. 

– Jag tycker att vi på Familjebostäder arbetar med bra frågor. Till exempel har jag varit med om att ta fram vår sköteselmanual och skötselhandbok. Jag gillar också att vara på ett bolag som satsar på utemiljö och att vi har egna miljövärdar som vi kan jobba nära.

Något av de roligaste projekten Lina gjort på Familjebostäder är skogsträdgården i Fjällbo park. Det var fint att hyresgästerna kunde vara delaktiga i utformningen av parken och att den biologiska mångfalden var i fokus.

Något kul projekt i utemiljön som pågår just nu?

– Det som pågår nu är en mångfaldspark i Kortedala på Kalendervägen, som min kollega Hanna är projektledare för. Vi planerar träd för funktionens skull, för att träden ska ge oss nyttor och ekosystemtjänster. Träden suger upp mycket vatten där vi har problem med översvämningar eller reglerar temperaturen med skugga. Rätt träd på rätt på rätt plats är viktigt.  

 – I år kommer jag att fortsätta jobba mycket mot förvaltningen med de fördjupade kvalitetsronderna. Vi kommer också att ha nätverksträffar för miljövärdar och arbeta med klimatanpassningsplanen.