Alla nyheter 25 november 2022

Vi har ett resultat

Som en tidig julklapp fick vi resultatet av vår kundenkät. Varje år får hälften av våra hyresgäster möjlighet att svara och denna gång får vi till oss att många är riktigt nöjda med sitt boende hos Familjebostäder.

Enkäten består av cirka 25 huvudfrågor med en mängd delfrågor. 60 procent har svarat på enkäten i år och de allra flesta har gjort det i sin mobil. Frågorna är indelade i olika områden för att vi ska kunna få en uppfattning om vad ni som boende tycker om allt som har med boendet att göra. Trygghet, service, utemiljö, inflytande. För att nämna några. Det är väldigt roligt att vi får bättre betyg inom alla områden. De frågor som handlar om service sammanställs i ett index; serviceindex, vilket blev 80 procent (79,2 2021). När det gäller mer konkreta frågor kring bostad, huset och utemiljö; produktindex, uppger 76 procent (75,3 2021) att de är nöjda.

Stadig ökning under fem år

För åtta sedan centraliserade vi vår kundservice. Med ett nummer till bolaget togs här den första kontakten. Här fick man svar på enkla frågor och anmälde sitt ärende och fick en tidbokning för ett eventuellt hembesök. Vi har hållit fast vid vår modell som tillsammans med möjlighet till digital anmälan via Famboappen och Hemmahos kanske bidrar till att drygt 94 procent nu är nöjda med att kunna anmäla sitt ärende. Dessutom är 93 procent nöjda med bemötande från våra medarbetare som arbetar i verksamheten.

– Våra betyg har stadigt ökat under de senaste fem åren. Jag tror att det är ett resultat av att vi har satsat på bra rutiner och arbetssätt som gäller för alla. Att vi arbetar tillsammans inom hela bolaget, säger Thomas Samuelsson, förvaltningschef.

Många möten med hyresgäster

Förutom service och produkt är trygghet och inflytande två viktiga områden för många av våra boende. Och självklart för oss. Vi vill att det ska vara trivsamt att bo hos oss och då är det avgörande att man känner sig trygg och har möjlighet att påverka sin boendemiljö. Det finns en fråga avseende hur man känner sig trygg i området under kvällar och nätter. Det har ökat med nästan två procent vilket är mycket glädjande. Avseende inflytande är många mer nöjda både när det gäller hur vi frågar och att vi är lyhörda för synpunkter, även här har betyget ökat med två procent. Vår information, både lokal och företagsövergripande får ett bättre betyg än tidigare, den sistnämna är 86 procent nöjda med.

– Under det sista året har vi haft en mängd aktiviteter tillsammans med våra hyresgäster. Vi har pratat, fått synpunkter och haft möjlighet att lära känna varandra. När det gäller trygghet tror jag att vår satsning på införande av trygghetsvärdar i stort sett samtliga områden har haft en väldigt stor och positiv effekt. Vi har även satsat mer på information om både små och större projekt, säger Thomas Samuelsson.