Alla nyheter 13 May 2022

Vårt arbete i Gärdsås bär frukt

Med rubriken ” Familjebostäder miljardrustar – skolboksexempel i boendedialog” får vi uppmärksamhet för vår täta dialog med de boende samt den ökade tryggheten och trivseln som arbetet åstadkommit.

Webbtidningen Förvaltarforum framhåller speciellt det helhetsgrepp vi tagit för att skapa positiva förändringar i hela området, samt att renoveringen varit varsam och tagit avstamp i de boendes önskemål.

Här läser du hela artikeln.