Alla nyheter 16 November 2022

Vår interna klimattävling vinner pris!

Hela organisationen ska med när Familjebostäder ställer om mot en alltmer klimatsmart verksamhet. Nu vinner vi pris för vår interna förankring kring klimatfrågorna.

Förra året lanserade Familjebostäder vår interna tävling ”Bästa Klimatidén” vars syfte är att göra det enklare att bidra med idéer, göra klimatarbetet roligt och att bygga stolthet. Nu uppmärksammas vårt engagemang av Sveriges Allmännytta som ger oss priset ”Bästa klimatinitiativet 2022”.

– Att få vinna pris för hur vi systematiskt arbetar med att fånga upp klimatsmarta idéer i bolaget tycker vi är fantastiskt roligt. Vår interna tävling bygger stolthet genom att uppmärksamma förebilder och skapar en kanal för att tillvarata engagemang, allt för att minska vår klimatpåverkan, säger Karin Hagberg, hållbarhetsansvarig på Familjebostäder.

Återanvända regnvatten

Vinnare av 2021 års Bästa klimatidén var miljövärden Katarina Palm. Hon vill testa nya lösningar för att ta vara på regnvatten vid bevattning av rabatter och odlingslotter. Vinnande bidrag i tävlingen genomförs så snart kommer boende i Majorna kunna vattna med regnvatten som vi samlar in i stora vattentankar under mark.

– Ursprunget till idén kommer från min pappa som brukade sätta tunnor under stuprören för att samla in regnvatten och jag tänkte att det måste finnas ett sätt att ta vara på en större mängd vatten i stora tankar under mark. Jag är otroligt glad att det nu blir verklighet, säger Katarina Palm.

Silverplats i tävlingen gick till arbetsgruppen i Tynnered för idén att använda hundra procent nedbrytbara påsar i våra papperskorgar på våra gårdar. Ett projekt som genomförts under året.

Nu ska tävlingen utvecklas

Alla medarbetare kan ställa upp i tävlingen med sina bidrag, en jury bestående av personer ur ledningsgruppen väljer sedan ut vinnarna. Nu pågår ett arbete för att se hur vi ska utveckla tävlingen framöver.

– Även i år har vi korat två segrare vars idéer ska genomföras. På det här sättet kan vi fånga upp smarta tankar och hjälpas åt att utveckla varandras goda idéer, både vi och klimatet blir vinnare, säger Ellen Johnsson, projektledare.

Så här lyder motiveringen från Sveriges Allmännytta:”Familjebostäder i Göteborgs projekt ”bästa klimatidén” är ett inspirerande exempel på hur ett stort bolag lyckats jobba med ”morötter” för att involvera alla i omställningen till ett klimatsmart boende.

De tar fasta på den kunskapen medarbetarna besitter, de som arbetar ute i bostadsområdena och vet hur det fungerar och vad som behövs. Det är inte enbart en punktinsats eller ett projekt, utan bästa klimatidén fortsätter och genomsyrar hela bolaget. Väl värda vinnare!”

Bildtext: Ellen Johnsson, projektledare, Mattias Pettersson, specialistchef, Katarina Palm, miljövärd och vinnare av Årets klimatidé 2021, Thorbjörn Hammerth, vd, Senir Jalovicic, energisamordnare och projektledare Klimatinitiativet, Karin Hagberg, hållbarhetsansvarig.