Alla nyheter 28 June 2020

Vad är nyttan med träden

Inte mängden träd men hur de mår är det huvudsakliga skälet till att vi bryr oss mycket om träden i våra områden. När träden mår bra ger de goda förutsättningar för trivsamma miljöer, god luft och andra fördelar för våra hyresgäster.

Vi har inventerat över 5 600 träd i våra områden. Oxel, björk och lönn toppar listan över Familjebostäders vanligaste träd, tätt följt av körsbär, lind och prydnadsapel. Totalt har vi 160 lika sorters träd – alltifrån bergkörsbär med fantastiska höstfärger i Eriksbo till tulpanträd på en gård i Krokslätt.

Träd ger mycket gott till staden och oss som lever i den – skugga på sommaren, frukt och blommor. De binder koldioxid och regnvatten, skapar lä, utjämnar temperaturen och bidrar med skönhet året om. Träden växer och blir stora genom att rötterna hämtar vatten och näring ur marken och att löven suger åt sig solljus och luftens koldioxid. Stammen, grenarna och kvistarna binder ihop rötterna med löven och lyfter löven så nära solen som möjligt. Trots att staden inte är den optimala miljön mår många av våra träd bra.

Familjebostäder deltar i ett forskningsprojekt (i-Tree) tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och ett stort antal andra kommuner och bostadsföretag för att lära oss beräkna det ekologiska och ekonomiska värdet av träd i staden. Vi deltar för att få bättre koll på våra egna träds värde men också för att kunna göra mer strategiska val vid nyplantering av träd och kunna använda träden för att skapa nytta lokalt. Exempel på nytta kan vara att sänka temperaturen varma sommardagar, fördröja regnvatten, lagra in kol och reducera föroreningar.

– Under flera år har vi inventerat och kartlagt alla våra träd. På en Göteborgskarta kan vi klicka fram varje gård, varje lekplats och vartenda träd, berättar Charlotte Horgby, landskapsarkitekt på Familjebostäder.

– Här har vi samlat information om varje träd. Vad det är för sort, hur stor kronan är, ungefär hur gammalt och i vilket skick trädet är och om det behöver speciell omvårdnad.

Som markägare och aktör i stadens bostadsområden ingår det i Familjebostäders uppdrag att plantera nya träd när gamla blir sjuka och dör eller av andra anledningar måste tas bort. Det gäller att ha träd av olika åldrar och sorter så att inte ett helt kvarter blir tomt på träd om de dör samtidigt. När vi bygger nya områden försöker vi i möjligaste mån behålla gamla fina träd. Särskilt i områden som är byggda på 1950-talet, som Högsbo och Kortedala, finns många goda exempel på väl bevarade träd.

I filmen ovan berättar Familjebostäders utomhusspecialist Lina Lindgren om projektet och hur vi tar hand om våra träd.