Alla nyheter 14 October 2021

Tynnered inte längre särskilt utsatt område

Familjebostäder är mycket glada över att våra hyresgäster i Tynnered inte längre bor i ett område som är klassat som särskilt utsatt av polisen.

– Vi har arbetat med många olika insatser under det senaste året och även om vi är ödmjuka inför att vårt arbete kanske inte har gjort hela skillnaden, tror jag ändå att vi har bidragit till utvecklingen på ett bra sätt, säger Christian Hemmingsson, områdeschef i Tynnered.

För att öka den upplevda tryggheten har vi tagit in trygghetsvärdar, som rör sig i området under kvällar och helger. Vi har även inventerat alla våra fastigheter i området för att snabbt reparera och fixa skador när sådana uppstår. Utomhus har Familjebostäder satsat extra mycket på att skapa fina och trygga miljöer.

– Det är också viktigt för oss som kommunalt bostadsbolag att se vad vi kan göra ytterligare för att bidra till en bra samhällsutveckling och möjligheter för våra hyresgäster att utvecklas. Här har vi haft extra stort fokus på våra barn och ungdomar. Vi har till exempel ett samarbete med en förening som serverar frukost på morgonen innan skolan börjar, säger Christian Hemmingsson.

Ett annat exempel är att vi i somras erbjöd en ny typ av sommarjobb som hade inriktning mot entreprenörskap med tema trygghet. Arbetet lever vidare utifrån framtagen trygghetshandbok samt fotbollsturneringar. Satsningen var en del av ett nytt samarbete mellan Stena Fastigheter, Volvo Cars och Familjebostäder.

I Familjebostäders lokaler på Opalgatan ryms en skola sedan höstterminens start. Det är Räddningsmissionen som här har startat sin första grundskola. Förutom att driva skolverksamhet i lokalerna, används dessa på kvällar och helger till aktiviteter som studiestöd, musikskola, mentorskap och föräldrastöd.

– För att utveckla ett område i positiv riktning krävs många insatser, säger Thomas Samuelsson, tf distriktschef i Tynnered. Även om vi är glada för att polisen nu gör en annan bedömning av läget än tidigare, fortsätter vårt arbete.