Alla nyheter 22 May 2024

Stort fokus på biologiska mångfald

I den nya parken Kottedala i Kortedala har vi skapat sandbäddar för att gynna den biologiska mångfalden.

Förutom våra hyresgäster arbetar Familjebostäder också intensivt för att ta hand om de små insekterna i våra områden som är så viktiga för den biologiska mångfalden.

Miniängar på innergårdar och insektshotell i ved från stormfällda träd i Kungsladugård, planteringar i stället för buskage på Siriusgatan och blommande gräsmattor på Hisingen är bara några av de sätt som vi arbetar för att skapa bättre förutsättningar för bin och andra insekter.

– Det är ett komplext system som bara fungerar om man ger det rätt förutsättningar. Det måste finnas plats för insekterna i staden och det jobbar vi på Familjebostäder mycket med, säger Hanna Bäck, utemiljöspecialist på Familjebostäder.

Hon berättar att det finns flera skäl att satsa på biologisk mångfald. Gårdar och bostadsnära naturmark ger många möjligheter att relativt enkelt återskapa ytor för arter som har försvunnit på grund av bland annat bebyggelse. Detta är avgörande för att bevara balansen i jordens komplexa ekosystem.

Nyligen färdigställde Familjebostäder en ny park i Kortedala som heter ”Kottedala”. Där har fokuset varit på återbruk och biologisk mångfald.

Aster, salvia och rölleka är några av de växter som har planterats i parken. På de små ängarna kommer att det växa prästkragar, vallmo och andra pollinerarvänliga blommor. Dessutom har platsen fått sju nya tallar och pingstliljor i hundratal.

− Vi har även skapat sandbäddar för att kunna locka till oss vildbin. Det finns totalt trehundra arter av vilda bin i Sverige, säger Hanna Bäck.

För att hela tiden kunna arbeta aktivt med frågan har våra miljövärdar, vid sidan av sitt dagliga arbete, under förra året utbildat sig inom biologisk mångfald och klimatanpassning.

– Biologisk mångfald ska vara med i allt vi gör, säger Hanna Bäck.

Lär dig mer om hur vi arbetar klimat och miljö

Vill du hjälpa den biologiska mångfalden?

Ställ fram ett djupare fat eller form och fyll med vatten och spelkulor, lecakulor eller små stenar. Kulorna ger bina någonstans att landa så att de inte riskerar att drunkna när de dricker. Placera på din uteplats.

Du kan också sätta upp en insektshotell för boplatser till vildbin.