Alla nyheter 02 September 2021

Stora satsningar på Bergsjön

Ökad sysselsättning, bättre skolresultat ett tryggare Bergsjön. Det är några av de områden som ingår i en stor satsning som görs just nu.

Just nu görs det stora satsningar för att göra Bergsjön ännu mer tryggt och trivsamt än det är i dag. Det handlar till exempel om förbättringar i utemiljön, sophantering, belysning med mera. Det handlar också om att bidra till bättre livsvillkor för barnen som växer upp i området och om att få ut fler Bergsjöbor i arbetslivet.

– Det här är en unik satsning. Mängden och kombinationen av olika insatser kommer göra en stor skillnad för Bergsjöborna, säger Christian Nilsson, distriktschef för Familjebostäder i Bergsjön.

Satsningen görs av Familjebostäder tillsammans med ett stort antal aktörer som skola, polis, civilsamhälle, socialförvaltning och andra fastighetsbolag.

– Uppdraget är att göra hela Bergsjön till en tryggare och mer trivsamt område. Det handlar inte bara om våra hyresgäster utan om att vi jobbar brett. Vi på Familjebostäder kan göra mycket, men för att vi ska lyckas är det otroligt viktigt med samverkan, säger Christian Nilsson.

Den som bor i Bergsjön har förmodligen redan börjat märka av en del av de insatser som ingår i satsningen. Bland annat har vi börjat renovera och fräscha upp flera områden. Sociala aktiviteter som läxhjälp och trygghetsvärdar är också delar av satsningen som nu utökas. Nu går vi ut på bred front och det kommer märkas i såväl miljörum som utemiljö, på lekplatser och på många fler ställen.

– Vi har en spännande resa framför oss och jag ser fram emot att vi tillsammans ska ta oss an den här satsningen, säger Christian Nilsson.