Alla nyheter 31 January 2024

Spillvattenvärmeväxlare gav lönsamma besparingar

Robin Johansson är energiingenjör på Familjebostäder. 

Vi har genomfört ett projekt med spillvattenåtervinning som gett bra resultat. Detta har vi gjort genom att installera spillvattenvärmeväxlare som minskat både energi- och effektbehovet för varmvatten.

– Den här typen av stående spillvattenvärmeväxlare är utrymmeseffektiva och får ofta plats i utrymmen för befintliga stammar, säger Robin Johansson, energiingenjör på Familjebostäder. 

Spillvattenvärmeväxlare fungerar genom att ta den värmeenergi som finns i det varma avloppsvattnet och överföra det till det kalla färskvattnet som strömmar genom en separat krets. Genom denna värmeöverföring kan man uppnå energieffektivitet genom att återanvända den termiska energin i stället för att låta den gå förlorad.

På Kustgatan har vi renoverat ett flerbostadshus med 143 bostäder. Under 2023 installerades spillvattenvärmeväxling som en del av ett större renoveringsprojekt med fokus på återbruk och hållbarhet.

– De kan installeras i befintlig undercentral där det inte finns något behov av att dölja dem, säger Robin Johansson, energiingenjör på Familjebostäder.

Projektet har utvärderats genom ett examensarbete vid Chalmers som visar att lösningen är mycket bra ur ett klimatperspektiv:

– CO2-återbetalningstiden för åtgärden är under ett år. Ur ett ekonomiskt perspektiv är också lösningen försvarbar – även om återbetalningstiden är längre, säger Robin.

Är du nöjd med resultaten i drift?

– Både ja och nej! Återvinningen har tickat på och fungerat utan krångel men vi hade hoppats på lite högre återvinningsgrad.

Nu ligger återvinningsgraden ligger på strax över 10 procent, men Robin Johansson hade hoppats på att mellan 15 och 20 procent av varmvattenenergi skulle täckas av återvinning.

– Här är det viktigt med fortsatt produktutveckling och utvärdering. Särskilt från leverantörernas sida. Vi vill lita på att den prestanda som de kommunicerar även fungerar i driften, menar Robin Johansson.

FAKTA

När projektet utvärderades var fjärrvärmepriset satt till 70 öre/kWh, vilket gav en återbetalningstid på 21 år. I dag är medelpriset för fjärrvärme 97 öre/kWh, vilket ger återbetalningstid på 15 år. De varierande fjärrvärmepriserna i Sverige, under 2023 mellan 60 öre/kWh och 1,20 kronor/kWh, påverkar lönsamhetskalkylen.

FAKTA

Spillvattenvärmeväxling på Kustgatan:

Projektnamn: Kustgatan

Vad: Spillvattenvärmeväxling med MM-växlare. Projektet har även haft stort fokus på återbruk och hållbarhet

Kostnad: 365 tkr (2,8 tkr/lägenhet)

Genomförande: 2022

Energibesparing: 25 000 kWh/år

Lönsamhet: Återbetalningstid 15 år (vid 1 kr/kWh)