Alla nyheter 25 september 2023

Snart dags för Dokusopadagen

Dokusopadagen är en koncernövergripande dag då medarbetarna i koncernens alla utvecklingsområden dokumenterar och plockar skräp i områdena.

Den 28 september kommer Familjebostäder att satsa på dokumentation och plockning av skräp i Tynnered och Bergsjön. 

-Syftet med dagen är att skapa sig en rättvisande bild av den faktiska nedskräpningen i respektive område, för att därefter kunna följa upp med rätt sophanteringsinsatser på rätt plats i rätt tid. Dagen ger oss också ett underlag för jämförelse mellan koncernens utvecklingsområden och en uppföljning av allt det arbete som distrikten gör för att hålla rent och snyggt i områdena varje dag. Vi vet att det är svårt att dokumentera skräpet man plockar varje dag, varför vi på detta sätt kraftsamlar en gång per år och gör en gemensam insats, säger Lars Bankvall, forsknings- och utvecklingschef på Förvaltnings AB Framtiden. 

Innan skräpet plockas fotograferas det i en särskild app. Förra året Dokusopadag resulterade i över 20 000 bilder på nedskräpning i områdena. 

Dagen är del av ett större forskningsengagemang tillsammans med Göteborgs Universitet, med det övergripande syftet är att stärka skötsamhetsnormerna i koncernens utvecklingsområden, det vill säga hitta sätt att få hyresgäster att inte skräpa ner i området. 

Familjebostäders Javorka Hebib under förra årets Dokusopadag i Tynnered.