Alla nyheter 20 September 2022

Snart dags för årets kundenkät

Svaren är mycket viktiga för oss, de ger oss en bild av vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. Vi vill därför uppmana dig som får enkäten att ta chansen att säga vad du tycker om vår service och vår fastighetsförvaltning.

Det är hälften av våra hyresgäster som får den. Om du svarade förra året, kommer alltså ingen enkät detta år.

Passa på att ta chansen och hjälp oss utvecklas och bli ännu bättre.