Alla nyheter 06 December 2023

Samarbete för stadens utveckling

Foto: Lo Birgersson

Polisen sammanställer en lista vartannat år över bostadsområden i hela Sverige. Områden som de utifrån ett antal kriterier bedömer vara som de utrycker det, utsatta. Hos Familjebostäder finns två av dessa, Bergsjön och Tynnered.

Vi arbetar strukturerat från vårt håll och inte minst tillsammans med andra aktörer som Stadens verksamhet, polis, näringsliv och föreningar för en bättre utveckling. På samma sätt agerar våra systerbolag, Gårdstensbostäder, Poseidon och Bostadsbolaget.

Det är ett omfattande och mycket viktigt arbete som utförs och för varje område som blir bättre är det bra för hela staden. Vi gläds därför åt att Biskopsgården som förvaltas av Bostadsbolaget och Poseidon, denna gång bedöms vara mindre utsatt än tidigare.

Läs mer om Antalet göteborgare som bor i ett särskilt utsatt område har halverats på fyra år