Alla nyheter 03 February 2023

Redo för snö

Vaknade du upp till ett tjockt täcke snö i morse? På Familjebostäder står vi laddade att rycka ut och snöröja från november till och med mars.

Som fastighetsägare så ansvarar vi på Familjebostäder för trottoarer vid våra hus, gångvägar och trappor fram till entré och port samt framkomlighet till miljörum och tvättstugor, egentligen det som finns på vår mark. Kommer det väldigt mycket snö på kort tid kan det hända att det tar en stund för oss att hinna med att skotta alla områden. Men vi kommer och har en plan för detta.

Tillsammans för bra framkomlighet

För allmänna gator, vägar, trottoarer, parker och torg, så är det Göteborgs Stad som har ansvaret. Hur halkan bekämpas på stadens gator har med väder och temperatur att göra. Normalt sett används salt på huvudvägar, kollektivtrafikvägar och cykelbanor. På lokalgator används flis. (För större statliga vägar, som E6 och E20 är det Trafikverket som ansvarar för väghållning.)

Från och med 1 november startar vi på Familjebostäder vår beredskapsorganisation för vinter och snö. Det innebär att vi är redo för eventuella snöfall genom vår snöjour. Snöjouren hålls i gång ända fram till slutet av mars. Under den här perioden är det alltid någon på varje område som är redo att rycka ut och samordna snöröjning och kalla in extra personal vid behov under såväl vardag som helg.

Det här kan du som hyresgäst göra

– Ställ undan din cykel i förråd, om du inte använder den under vintern.
– Är du vintercyklist, så parkera din cykel på plats avsedd för detta, så att vi kan komma fram och skotta.
– Ta gärna undan leksaker och annat så att arbetsmaskiner kan komma fram på gården.
– Om du hyr en parkeringsplats så är det du som ansvarar för snöskottningen på din plats.
– Förvara inte dina sommardäck i allmänna utrymmen, som källare och trappuppgång.

Foto: Lo Birgersson, Göteborgs Stad

Läs mer om snöröjning >