Alla nyheter 22 mars 2024

Promenadvänliga minutskyltar i Tynnered

I Familjebostäders område i Tynnered har minutskyltar satts upp. Skyltarna visar hur långt det är att gå från platsen man befinner sig till utpekad plats i minuter. Förhoppningen är att fler ska välja att promenera än att ta bilen kortare sträckor, dessutom skapar de ett trevligt inslag i utemiljön.

Tillsammans med Poseidon och Bostadsbolaget har Familjebostäder tagit fram minutskyltarna som en del i vårt gemensamma mobilitetsarbete. Tynnered och Frölunda gör ett pilotprojekt för att samla bra erfarenheter tills det blir dags att implementera i resten av bolaget. Skyltarna är placerade vid infarten till Opalgatan, vid Grevegårdsvägen och vid vårt områdeskontor på ställen där många boende passerar dagligen. 

Att vi gör piloten tillsammans gör att våra skyltar kommer se likadana ut över hela Göteborg, i alla våra områden. Även Gårdstensbostäder kommer använda likadana skyltar.