Alla nyheter 30 mars 2022

Ny ljusskulptur i Bergsjön

En ljuskälla, samlingsplats och trygghetspunkt för de boende i området- det är förhoppningarna med ljusskulpturen Aniara, som nu står klar vid Tellusgatan i Bergsjön.

I samband med renoveringen av Tellusgatan i Bergsjön år 2018 påbörjades ett dialogarbete med de boende i syfte att ta reda på vad för typ av konstverk som efterfrågades i området. I dialogarbetet framgick att trygghet, en plats att mötas och belysning önskades. Skulpturen ”Aniara”, av skulptören Gunilla Bandolin röstades fram. Projektet pausades under en period men återupptogs och började byggas hösten 2021. Nu finns ljusskulpturen på plats för de boende att använda och förundras över.

Om konstverket Aniara
Skulpturen Aniara, som är byggd i kullen vid Tellusgatan i Bergsjön, är en cirkulär struktur av betong med ett träddäck i mitten. En strålkastare skapar ljus över skulpturen som under årstiderna växlar – från skyar av orange under juli, till isande blått med kristaller på vintern.

I skapandet av skulpturen har Gunilla Bandolin inspirerats från ett rymdskepp vid namn Aniara från en bok av Harry Martinsson.

– Aniara kan bli en samlings- och mötesplats för hela området. Den kan bli något som ger den här delen av Bergsjön en identitet, säger Gunilla Bandolin.

Se en film om projektet nedan: