Alla nyheter 24 May 2022

Lyckad invigning av skogsträdgård i Fjällbo Park

I lördags var det invigning av den nya skogsträdgården i Fjällbo Park. Ett trettiotal hyresgäster trotsade regnvädret för att inviga platsen med löv, tipspromenad och växtvandring.

Projektet med skogsträdgården har skett i nära samarbete med hyresgästerna i området och de har kunnat påverka utformningen av skogsträdgården och samtidigt lära sig mer om odling. Platsen valdes inte av en slump då den lämpar sig perfekt för odling på grund av god jordmån, naturlig tillgång till vatten och värmestrålning från det intilliggande berget.

På invigningen var det tydligt att det fanns ett stort engagemang för skogsträdgården. Utemiljöspecialist Lina Lindgren höll ett invigningstal och berättade om arbetet med skogsträdgården.

Samtidigt invigdes det intilliggande konstverket Vandring Göteborg Konst och konstnären Johan Tirén var på plats och berättade mer om konstverket som består av stora stenblock som ska ge intrycket av att ”rasa in” i trädgården för att sedan övergå till en väl anlagd stenmur. Här kan man läsa mer om konstverket: Konstkartan

Under dagen fick man också en mycket uppskattad växtvandring och guidning av skogsträdgården med miljövärd Josef Nilsson. Dessutom fick besökarna bygga insektshotell, gå tipsrunda och provsmaka flera ätbara växter, bland annat kärleksörts-tsatziki.

Mer om skogsträdgården:
I en skogsträdgård försöker man efterlikna naturliga ekosystem, till exempel skog, lund eller skogsbryn. Exempel på växter är nöt- och fruktträd, buskar och grönsaker som återkommer varje år. Genom att plantera rätt växter på rätt plats kan man få ut maximalt av det som odlas i en skogsträdgård.