Alla nyheter 05 September 2023

Jordkurs i Fjällbo park för Familjebostäders miljövärdar

Kursen för Familjebostäders miljövärdar i miljömässig förvaltning fortsätter. I slutet av augusti träffades miljövärdarna i skogsträdgården i Fjällbo park för att lära sig mer om jord.

– Vi får lära oss saker som är bra att ha med sig i arbetet. Allt som finns i trädgården återvinner vi, även ogräs, säger Alieu Bah, miljövärd i Kortedala.

Deltagarna fick lära sig både teori och praktik under dagen. Alla var positiva och hjälptes åt när de bland annat utförde ogräsrensning med olika tekniker och ytkompostering.

På plats fanns en flismaskin där grenarna flisades och sedan lades på gångarna i trädgården.

– Skogsträdgården är en bra plats för detta ändamål, säger landskapsingenjören Lina Lindgren, som tillsammans med sina kollegor Charlotte Horgby och Hanna Bäck håller i utbildningen.

Till träffen hade Joakim Wenner, trädgårdsmästare på Sundby säteri, bjudits in som föreläsare.

Läs mer: Familjebostäders miljövärdar hjälper naturen på traven

Lina Lindgren, Charlotte Horgby, Joakim Wenner och Hanna Bäck.