Alla nyheter 15 augusti 2023

Familjebostäders miljövärdar hjälper naturen på traven

Alla Familjebostäders miljövärdar går en kurs i miljömässig förvaltning. De träffas vid sju tillfällen som har olika teman. Kursen ordnas av Familjebostäders landskapsarkitekter Charlotte Horgby, Lina Lindgren och Hanna Bäck som också bjuder in gästföreläsare till varje kurstillfälle. På bilden syns Ewa Nordhälling och Eva Olsson, två engagerade medarbetare som jobbar som miljövärdar hos Familjebostäder.

Under delkursen Biologisk mångfald uppmuntrades miljövärdarna att försvara de gröna ytorna. Detta har miljövärdarna Eva Olsson och Ewa Nordhälling i Tynnered verkligen tagit på allvar. Sedan ett par år tillbaka har de planterat äng på flera ställen genom att rulla ut ängsmattor, bland annat i kvarteret Brandgropen där de sluttande grönytorna är svåra att sköta.

Ängar och oklippt gräs

På andra ställen i området har de släppt gräset fritt och låter bli att klippa det.

– Det ligger fullt med fröer i marken som bara väntar på att få växa sig till full storlek i stället för att bli avklippt år efter år. Det är roligt att se vad som kommer upp på de olika ställena, säger Ewa Nordhälling.

– Vi ser bland annat mycket av rölleka som i sig är värdväxt för olika insektsarter och därför mycket viktig, fortsätter hon.

Ger bra mångfald

I Tynnereds utemiljö görs många småprojekt som gynnar den biologiska mångfalden. I våras blev fruktlunden med ett tiotal fruktträd och bärbuskar klar. För att hjälpa naturen på traven finns det en bikupa i lunden, fågelholkar i träden och i gräset ligger en ditburen trästock från träd som behövt tas ned i samband med byggprojekt som fungerar som faunadepå, eller insektshotell.

I området har de förutom fler fågelholkar och insektshotell också satt upp fjärilsholkar och holkar för nyckelpigor. På ängar och de ytor där gräset inte klipps sitter tydliga skyltar för att förbipasserande ska förstå att det finns en tanke och en mening med platsen.

Planerar stor ogräsodling

Eva Olsson planerar en stor ogräsodling, där både tistlar och nässlor ska ingå. Nässlorna är nödvändiga för flera olika fjärilssorter, däribland nässelfjärilen som lägger sina ägg där. Utan nässlor- inga nässelfjärilar.

– Förra året märkte vi att det var allt färre fjärilar och beställde fjärilslarver på burk till Tynnered för att öka utbudet av fjärilar.

– I en plantering är det viktigt att inte bara ha importerade växter säger Ewa Nordhälling, många plantor kommer ursprungligen från andra länder med ett annat klimat och helt andra vanor. Det är viktigt att få in inhemska växter som växer naturligt på platsen, så som prästkragar och backtimjan, annars lämnar insekterna som bott där tidigare.

– Efter att ha blivit lite mer omsorgsfull med växtvalen och inte rensat ogräs så hårt som tidigare, så kan jag idag se fler nyckelpigor och fler insekter än tidigare.

Egentligen borde man plantera varannan vild blomma och varannan inköpt för att möjliggöra bästa mångfald fyller Eva Olsson i.