Alla nyheter 26 september 2023

Invigning av konst på flera platser i Sisjödal

I grönskan kring Familjebostäders hus i Sisjödal finns flera spännande inslag av konst för hyresgäster och besökare att utforska – både skulpturer och textverk. Lördag 30 september invigs konstverken med konstnären Luca Frei på plats.

”Flytande former för Sisjödal” är konstnärens eget namn på verken med två större skulpturer, en grupp med mindre skulpturer och ett antal textverk. Luca Frei har tagit hänsyn till tre viktiga aspekter: att lägenheterna byggdes i ett tidigare obebyggt område, att det är hyresbostäder och att området ligger nära naturen.

Konstgestaltningen ska sammanlänka Familjebostäders fastigheter med hjälp av skulpturer och textverk fördelade över Familjebostäders tre delar av området. Intentionen är att skapa en välkommande plats för möten – både fysiska och mentala – mellan människor, platsen och naturen som omger dem.

Ett naturligt inslag

-Tanken är att konstgestaltningen ska bli ett naturligt inslag i människors vardag, öka känslan av plats och gemenskap och med tiden bli ett signum för området, berättar Katja Andersson, ombyggnadssamordnare och representant för Familjebostäders konstråd.

Skulpturerna är fristående och installerade i grönområdena kring husen, medan textverken är integrerade i fasaderna på befintliga cykel- och förrådsutrymmen i anslutning till bostäderna.

Skulpturerna kallas Hyllan, Hittaren och Moduler och är helt platsspecifika utifrån varje plats unika placering och förutsättningar. De representerar en fri lek av flytande former som kan påminna om naturliga element eller vardagsföremål, på samma gång bekanta och främmande.

Går att sitta på 

Textverken består av metallbokstäver sammansatta till sex olika texter med en poetisk känsla och är placerade på olika platser. De kan läsas som en dikt som binder samman de tre delarna av området.

Skulpturerna Hyllan och Moduler ska man kunna sitta i och på. Hyllan är stor och sittmöjligheter finns i ”hyllfacken”. Moduler kan liknas vid pallar i stål placerade mittemot befintliga bänkar för möjlig interaktion. Hittaren står i en rabatt och är inte tänkt att beträdas.

Konstprojektet Flytande former för Sisjödal har genomförts i samarbete med Göteborg Konst. Processledare har varit Kajsa Frostensson.

Invigning lördag 30 september

Kl. 11.00 bandklippning och konstvandring

Kl. 14.00 konstvandring Plats: Sisjöbackens väg 12-16

Vill du veta mer, kontakta gärna Katja Andersson,

Familjebostäders konstråd katja.andersson@familjebostader.se 0317318603