Alla nyheter 21 January 2022

Gärdsås – från fornlämning till rymdgata som fyllt 50

Året är 1968. Miljonprogrammens moderna lägenheter växer fram som svampar ur jorden och snart är det dags för ett stort obebyggt skogsområde i Gärdsås att bli hem till förväntansfulla göteborgare.

Än så länge saknar området gatunamn men vid inflyttningen 1971-72 får det namnet Siriusgatan efter den starkast lysande stjärnan i universum. Men historien om Siriusgatan startar redan på Stenåldern, när arkeologer på 60-talet började utgrävningar i området och hittade lämningar från människor som levde här redan för 4000 år sedan.

1968-72 – ett nytt tidstypiskt område tar form
Ritningarna till fastigheterna genomförs av arkitekterna Johan Truvert samt Lund & Valentin. Tre herrar som senare ska sätta än mer prägel på Göteborgs siluett med byggnader som Vårfrukyrkan, Brunnsboskolan, Skårskyrkan, Kortedala torg, Stadsbiblioteket och GöteborgsOperan.

1968 lämnas ritningarna in till Byggnadsnämnden och redan samma år startar fyra olika byggherrar arbetet med att färdigställa de moderna höghusen. Från början ägde Familjebostäder 10 av de 12 fastigheterna men 1991 förvärvade vi även de två återstående. Idag handlar det om 1200 lägenheter som vi förvaltar.

1992 – renovering med medbestämmande och tidens färgsättning
1992 genomförde vi en stor renovering av både fastigheterna och området. Familjebostäder tar ett djärvt grepp när de väljer att samarbeta med den kände antroposofen och färgdesignern Fritz Fuchs från Tyskland. Han ger husen en karaktäristisk färgsättning i mjuka pasteller, portarna får olika färger för att skapa igenkänning och en mer välkomnande känsla och gårdarna rustades upp. För att öka trivseln och ge möjlighet till ökad boendekvalitet, fick de boende vara med och påverka renoveringarna innan arbetet startade. Något som fick stor uppskattning.

Förutom den utvändiga renoveringen, utgick Familjebostäder från de boendes önskemål och bytte fönster, helkaklade badrummen, flyttade tvättstugorna från mörka källare ut till separata byggnader på gårdarna eller i entréplan, stängde sopnedkasten och förbättrade sophanteringen. Även uppgångarna fräschades upp och hyresgästerna fick nya säkrare dörrar.

Nutid och en titt in i framtiden
Siriusgatan ligger i Bergsjön, som är ett av våra prioriterade områden, vilket betyder att vi lägger extra fokus på att utveckla både våra fastigheter och förutsättningarna för människorna som bor här. För oss är det viktigt att vara en del av att skapa ett tryggare, attraktivare och trivsammare område.

Nu är fastigheterna i behov av renovering och vi har redan startat en total utvändig renovering där vi redan hunnit med utsidan på sex av våra åtta fastigheter i det nedre området Det arbetet fortsätter i obruten takt fram till 2023. På gavlarna monteras konstnärlig utsmyckning i form av mosaik som hyresgästerna har röstat fram. De olika konstverken och de olika färgerna på fasaderna gör det lättare att orientera sig i området.

Även gårdsmiljöerna får en rejäl ansiktslyftning med nya lekplatser, ny belysning, nya planteringar, utegym och inbjudande gemensamhetsytor samt ett gångstråk med vattentrappa. Dessutom bygger vi nya tvättstugor på gården med en modern miljöanpassad maskinpark och miljöhus för avfallssortering.

Renoveringen är en del av ett större arbete som görs av Familjebostäder tillsammans med andra aktörer i syfte att utveckla hela Bergsjön. Vi vill bidra till att skapa en miljö och tillvaro för våra hyresgäster som är så bra som möjligt. Arbetet sker i nära samverkan och dialog med våra hyresgäster.

Möt en av våra hyresgäster som bott på Siriusgatan sedan starten.