Alla nyheter 08 April 2022

Gärdsås finalist i Årets bästa renovering!

Familjebostäders område Gärdsås i Bergsjön har blivit utvalt som en av tre finalister i Allmännyttans tävling Årets bästa renovering 2022.

Gärdsås tillhör de så kallade miljonprogrammen och stod klart 1971. Sedan flera år tillbaka genomför vi en långsiktig satsning för att rusta upp de 1200 lägenheterna utvändigt men vi har även gjort stora insatser för att skapa välkomnande och trygga gårdsmiljöer.

Boendesamverkan och dialog
Det som framför allt sticker ut i vårt arbete med projektet, är vår dialog med och engagemang i hyresgästerna, samt energibesparingen på 20 procent som är resultatet av renoveringen.

Innan arbetet startade hade vi dialog med stark boendesamverkan för att inkludera hyresgästerna i området. Och parallellt med arbetet har vi hjälpt till för att ordna praktik och anställningar till de boende, samt underlättat för dem som vill starta eget företag genom öppnandet av Aktivitetshuset.

Juryns kommentar till finalplatsen:
Ambitiöst projekt. Som en skolbok över hur man ska agera i ett stort och komplext renoveringsprojekt i ett klassiskt miljonprogramsområde med socioekonomiska utmaningar. Här har man satsat mycket på fokusgrupper och dialog med hyresgästerna. Tack vare den långa dialogprocessen med de boende gjordes ett omtag där man kom fram till att göra en mer varsam renovering av husen än vad som var tänkt ifrån början. Hyresgästerna har fått rösta på olika förslag när det gäller konstnärlig utsmyckning och vilken utrustning som ska finnas på lekplatserna.

Vinnaren koras den 18 maj under Allmännyttans Fastighetsdagar i Sundsvall.

Läs mer om tävlingen och nomineringen på Allmännyttans webbplats

Läs mer om Gärdsås