Alla nyheter 22 March 2023

Earth Hour 25 mars

Earth Hour är en global kampanj som uppmanar människor att stänga av sina lampor och elektroniska apparater under en timme från kl 20.30 den 25 mars för att uppmärksamma klimatförändringarna och öka medvetenheten om vår miljöpåverkan.

2030 ska Göteborg vara en ekologiskt hållbar stad. Åren går fort och tillsammans med Göteborgs stad tänker vi till på alla tänkbara miljö- och klimatområden. Genom att minska vår energiförbrukning kan vi göra en stor skillnad. Våra solceller är bland annat en viktig del i vårt arbete för minskad klimatpåverkan. Varje år fortsätter vi att sätta upp allt fler solcellsanläggningar och enligt ett koncerngemensamt beslut ska alla tak där det är möjligt kläs med solceller fram till år 2030. Vi arbetar även hela tiden med att minska våra koldioxidutsläpp och återbruk är nu en självklar del i alla våra ombyggnadsprojekt.

Därför kopplar vi i år budskapet om Earth Hour till vårt redan pågående arbete kring miljö- och klimat. Earth Hour är en möjlighet att påminna oss om detta och inspirera oss att agera för en bättre framtid. Earth Hour – Världsnaturfonden WWF