Alla nyheter 12 February 2024

Bergsjöns utvecklingsresa 2023

Mycket hinner hända på ett år, i alla fall om året är 2023 och man befinner sig i Bergsjön. Nu har allt summerats och redovisas i berättelsen om Bergsjöns utvecklingsresa 2023.

Vi på Familjebostäder, i samverkan med aktörer från närings- och föreningslivet, fortsätter göra allt vi kan för att öka trivseln och tryggheten i Bergsjön. Insatserna är många och ibland kan det vara svårt att hänga med i vad vi egentligen gör, och varför vi gör det. Just därför har vi tagit fram en berättelse om det händelserika året.

I Bergsjöns utvecklingsresa 2023 kan du ta del av besöksstatistik, resultat från hyresgästundersökningen, strategier, historia, röster från Bergsjön och mycket mer.