Alla nyheter 02 June 2023

Att tänka på vid grillning

Just nu råder det eldningsförbud i skog och mark men det är för närvarande fortfarande tillåtet att grilla på våra innergårdar under kontrollerade former. Men på grund av brandrisken är det inte tillåtet att grilla i direkt närhet till huset.

Oavsett om du grillar på gården eller i parken är det viktigt att du håller koll på grillen och städar upp efter dig. Kvarlämnade saker kan vara farliga för barn, djur eller natur. Tänk också på att släcka elden ordentligt innan du lämnar platsen. På grund av brandrisken är det inte tillåtet att grilla med kol eller gasol på balkongen eller vid egen uteplats intill huset.

Om du ändå vill kunna grilla på din balkong eller uteplats kan du använda en elgrill, vilket är ett betydligt säkrare alternativ som också genererar mindre rök. Men kom ihåg att även en elgrill kan avge grill-os, så visa alltid hänsyn till dina grannar när du grillar.

Läs mer om eldningsförbudet i skog och mark