Alla nyheter 10 maj 2023

Äntligen fler lägenheter i centrum

I maj ska Familjebostäder börja bygga fem vindslägenheter på Hedåsgatan. – Vi är glada över att vi kan få till ytterligare lägenheter mitt i centrala stan och ge fler hyresgäster möjligheten att bo i dessa fina sekelskifteshus, säger Ellen Johnsson, projektledare för bygget.

Husen på Hedåsgatan 11 och 13 är en del av vårt kulturarv och uppförda i nationalromantisk stil med hög materialkvalitet. De är belägna i ett av Göteborgs mest attraktiva områden och ingår i bevarandeprogrammet för Göteborg. Det betyder att byggnaderna inte får förvanskas och att ändringar ska utföras med varsamhet om byggnadernas karaktär och kulturvärden.

Byggnaderna är sex våningar höga och har i nuläget 36 befintliga lägenheter fördelade på tre trapphus. I maj kommer bygget av fem vindslägenheter om 35 kvadratmeter vardera att påbörjas där, tre på Hedåsgatan 11 och två på Hedåsgatan 13.

År 2016 påbörjades en förstudie för att se över möjligheterna att skapa flera lägenheter i dessa uppskattade byggnader. Den pausades några år och återupptogs 2020.

Skapa fler hem

– Vi har tillsammans med övriga kommunala bolag som uppdrag från Göteborgs stad att skapa fler lägenheter i befintliga byggnader. Det handlar om konvertering av exempelvis lokaler och vindar till lägenheter för att skapa hem åt allt fler göteborgare. Som allmännyttigt bolag har vi ett ansvar att bidra till att minska den rådande bostadsbristen, säger Ellen.

För några hyresgäster kommer inte vindsförrådets storlek att påverkas av de nya vindslägenheterna, men för andra som har stora lägenhetsförråd kommer ytan att minska. Förrådens nya storlek kommer variera baserat på lägenhetens storlek.

Trevligt med vindslägenheter

Familjebostäder har hjälpt till med pack och flytthjälp och tillgång till container. Hampus Granath är en av de hyresgäster som passar på att rensa i förrådet.

– Det är skönt att kunna bli av med saker jag inte behöver längre. Jag har bara bott här sedan september, men jag tycker att det verkar trevligt med vindslägenheter, säger han.

Trots att projektet på flera sätt arbetar med att förebygga och minska störningar kommer buller att uppstå under bygget, främst under byggnationens första månad. Störningarna varierar beroende på vilken våning hyresgästen bor på. De som bor högst upp påverkas mest.

– Därför har vi erbjudit evakueringsmöjligheter för boende på översta våningen samt till personer med särskilda behov. Tre hyresgäster har valt att evakueras, säger Ellen.

Inflyttning våren 2024

Hon tillägger att det kommer att finnas en daglägenhet tillgänglig för de hyresgäster som vill komma bort från byggnationen en stund.

Bygget beräknas pågå till december och lägenheterna beräknas stå klara för inflyttning under våren 2024.

FAKTA

Husen på Hedåsgatan 11–13 byggdes 1914–1915 efter ritningar av arkitekt Olof M Holmén. Byggnaderna är uppförda i tidstypisk nationalromantisk stil med hög materialkvalitet och ingår i bevarandeprogrammet för Göteborg.

Hedåsgatan 11 och 13.

Så här ser vindsförrådet ut nu. Här kommer det att byggas fina lägenheter.