Utveckling

Att utvecklas och lära sig nytt på jobbet är viktigt för oss. Och som arbetsgivare kan vi med säkerhet säga att det är så.

• Vår realtidsmätning visar att närmare 8 av 10 medarbetare upplever att de lär sig nya saker på arbetet.

• När vi frågar våra medarbetare vad som gör Familjebostäder till en attraktiv arbetsgivare rankar de ”Jag har intressanta och utvecklandearbetsuppgifter” som nummer ett.

• Dessutom anger 85 procent av våra medarbetare arbetsuppgifterna som både det bästa med sitt jobb och det som gör det gör det roligt att gå till jobbet varje dag.

Kompetensutveckling

För den som vill utvecklas finns det stora möjligheter att gå utbildningar och delta i konferenser och nätverk. Man kan ta sig vidare i sin utveckling, eller ta ett steg tillbaka, beroende på vad man vill och kan. Vi ingår i Framtidenkoncernen, Sveriges största allmännyttiga bostadskoncern, vilket också innebär karriärmöjligheter.

Karriärmöjligheter

Hos oss finns många olika yrken, den största gruppen är bovärdar som arbetar på olika distrikt, nära våra fastigheter och hyresgäster. Därutöver finns en mängd roller inom bolaget som behövs för att klara uppdraget. Alla våra medarbetare är lika viktiga i sina funktioner och vi arbetar tillsammans för att driva företaget framåt.

Bolaget är inte större än att man alltid kan föra en öppen dialog. Vi vill hela tiden bli bättre på att möta och förstå våra hyresgästers behov och önskemål. Därför värdesätter vi engagerade medarbetare och har en organisation som möjliggör utveckling och växande. Hos oss finns många spännande yrkesmöjligheter och hela 26 procent av våra medarbetare har haft minst en annan befattning inom bolaget. Här finns kollegor som jobbar med förvaltning, projektledning, kundservice, hållbarhet, teknik, personal, miljö, kommunikation och mycket annat.