Bord B9

Bordet är byggt av delar som skulle bli ett till bord av typen B4 och spillbitar från sittö So5.

Materialet till bordsskivan skadades under transport och ett nytt schakt gjorde att den tänkta möbleringen rymdes, så vi ritade ett nytt mindre bord som kunde nyttja det som fortfarande var helt av bordsskivan och kombinerade den med bitar som blivit över när sitsen på sittö So5 sågats fram.

Betongen är slipad, utom där ballasten frilagts, lackad och försedd med ett större hål gjort för att kunna placera en växt i.