Växthållare V1

Växthållarna är utsågade ur väggar som skulle rivas. De är därefter slipade, lackade och försedda med hål gjorda för att kunna placera växter i. 

Vi har också knackat lite på betongen för att man ska kunna uppleva så många typer av betongytor som möjligt.