Uppsatser/examensarbeten

Som student har du möjlighet att göra ditt examensarbete/uppsats tillsammans med oss på Familjebostäder. Förutom att skriva om och undersöka intressanta ämnen är det ett bra tillfälle att lära känna vår organisation, få värdefull erfarenhet och knyta kontakter för framtiden.

Här presenterar vi de förslag på ämnen som vi har identifierat att vi skulle behöva hjälp med just nu. Eller har du egna idéer som du tror skulle passa hos oss. Oavsett om du är intresserad av att ansöka om någon av våra uppgifter eller vill presentera en egen idé för oss så är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktperson: Magdalena Dawidson
Magdalena.Dawidson@familjebostader.se

Kandidatupplevelsen i rekryteringsprocessen

Syfte: Utvärdering av kandidatupplevelsen i vår rekryteringsprocess. Använda resultatet för att utveckla strategin för vårt arbetsgivarvarumärke.

Mål: Kvalitetssäkra processen, hitta förbättrings- och utvecklingsförslag.

Trygghet och säkerhet: hemförsäkring

Syfte: Det är i regel de svaga som inte har någon försäkring och också de som drabbas hårdas om/när något händer. Motivera hyresgäster som inte har fullgott försäkringsskydd att teckna detta.

Mål: Kartläggning kring vilka som inte har hemförsäkring. Öka kunskap/tecknande av hemförsäkring för att utöka antalet hyresgäster som har fullgott försäkringsskydd.
• Inventering av antalet försäkringslösa hyresgäster.
• Skapa ett försäkringsprogram som skyddar hyresgästerna.
• Informationskampanj om försäkringsskydd som förklarar och motiverar tecknande.

Kartläggning av otrygghet i ett område

Syfte: Genom information och tillsammans med lokal kännedom (hyresgäst) och medarbetare hitta en metod för att identifiera ställen som upplevs som otrygga och som skapar otrygghet.

Mål: Genom framtagen metod (metodstöd) kunna identifiera otrygga platser (hot-spot).

Modell för kvalitetsrond av hus

Syfte: Ta fram en metod och mall för kvalitetsrond hus i syfte att förbättra och stärka det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen. Regelbundna kvalitetsronder bidrar till att värdesäkra fastigheterna för oss som fastighetsägare och ökar hyresgästernas trivsel ytterligare.

Mål: Ta fram en modell och mall för kvalitetsrond hus. Komma fram till bedömningsnivåer för kvalitetsbedömning. Testa framtagen mall i skarpt läge och utvärdera. Skapa en anvisning och rutin för genomförandet.

Uppföljning av IMD – individuell varmvattenmätning

Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus.

Syfte: Vi måste spara på resurserna och sänka vattenförbrukningen. Undersöka investeringens lönsamhet, dvs har och i vilken omfattning har förbrukningen minskat. Undersöka förändrat beteende hos hyresgäster för att minska vattenförbrukningen.

Mål: Följa upp den investering som är gjord för IMD genom att jämföra tidigare förbrukning med idag. Ta fram förslag på aktivitets- och kommunikationsplan för förändrat beteende hos hyresgästerna för ytterligare minskning av avseende vattenförbrukning.

Uppdrag tvättstugor – uppmärkning och ev. inventering

Syfte: Märka upp tvättstugor för snabbare och korrekt felanmälan till central kundservice. Uppmärkning av maskin (vid flera av samma sort) för kvalitetshöjning. Underlättar för bostadsvärden att felsöka om de vet exakt vilken maskin som är felanmäld. Eventuell tillkommande invertering för att kartlägga kvalité och standard samt städbehov.

Mål: Bättre service till hyresgäst och bättre förutsättningar för bovärd och/eller entreprenör för felsökning och åtgärd. Eventuell inventering ger en dagsfärsk överblick av standard på tvättstugorna.