Trygghetshöjande åtgärder i Högsbo

Skapad: 27 mars, 2018

Vi förstår om våra boende i Högsbo känner en oro efter de våldsbrott som begåtts i stadsdelen. Vi uppmanar våra boende att vara noga med att låsa sin lägenhetsdörr. Det är även viktigt att ha koll på att inte låta obehöriga komma in i byggnaderna och inte ge ut eventuella portkoder.

Med anledning av det som skett har det uppstått en del oro och frågor kring hur gärningsmannen tagit sig in i lägenheten. De som bor hos oss kan vara trygga med att ingen obehörig person har tillgång till lägenhetsnycklar, när någon flyttar lämnas alltid alla nycklar in. Familjebostäder använder sig inte av en så kallad huvudnyckel. Det är endast hyresgästen som har nycklar till sin lägenhet.

Familjebostäder har satt in extra bevakning nattetid i Högsbo. Vi ronderar alla gator, kontrollerar att ytterdörrar är låsta och att trapphusbelysning fungerar.

I denna nyhetsartikel kan du läsa mer om vad som skett

Tillbaka till årsarkivet